Update blauwtong: Voortgang in bestrijding en onderzoek

  • LTO Noord
  • Melkveehouderij
  • Schapenhouderij
  • Vleesveehouderij
  • Geitenhouderij
  • Kalverhouderij

Het recente koude weer heeft gunstige effecten gehad op de knutten, waardoor er de afgelopen weken geen meldingen zijn geweest van nieuwe besmettingen met blauwtong. Niettemin ondervinden veehouders nog steeds de gevolgen van de eerdere uitbraak.

LTO zet zich intensief in om een vaccin beschikbaar te krijgen en afgelopen maandag werd de sector bijgepraat over de huidige stand van zaken door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het ministerie voert actieve gesprekken met farmaceutische bedrijven om de ontwikkeling van een vaccin te versnellen en stelt alles in het werk om spoedig een vaccin beschikbaar te hebben in Nederland. Minister Adema heeft aangekondigd dat er binnenkort een vaccin zal worden getest. LTO onderhoudt nauw contact met verschillende farmaceutische partijen om te streven naar beschikbaarheid voor de zomer, waarbij de gehele sector werkt aan een strategie voor vaccinatie zodra het vaccin beschikbaar is.

Naast de inzet voor het snel beschikbaar hebben van een vaccin, benadrukt LTO het belang van verder onderzoek. Met het ministerie van LNV wordt overleg gepleegd om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de volgende onderzoeksthema’s:

  • Verspreidingsroutes, inclusief de rol van de wind en andere mogelijke factoren.
  • Succesfactoren voor het voorkomen van besmettingen in het komende voorjaar, zoals stallenbeheer, gebruik van insecticiden en eventuele rasverschillen.
  • Factoren voor het voorkomen van morbiditeit en mortaliteit na besmetting, zoals voeding, genetica, ventilatie en management.
  • De spreiding van de ziekte over Nederland, deze kennis is essentieel voor het ontwikkelen van een effectieve vaccinatiestrategie.

LTO hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de start van de onderzoeken en de financiële betrokkenheid van het ministerie van LNV. Tegelijkertijd heeft LTO gisteren een delegatie van de National Farmers Union uit Engeland ontvangen om ervaringen te delen over de uitbraak van blauwtong type 3 afgelopen najaar en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het bezoek was leerzaam en benadrukte het belang van Europese samenwerking in de voorbereiding en bestrijding van dierziekten, niet alleen in Nederland maar ook in omliggende landen zoals Engeland, Duitsland en België. De focus ligt niet alleen op de huidige blauwtong type 3-uitbraak, maar op gezamenlijke voorbereiding voor mogelijke toekomstige bedreigingen.

LTO kijkt ernaar uit om in de toekomst meer gezamenlijke inspanningen te verrichten in het belang van de Europese veehouderijsector.

Bron:

LTO Nederland