Van der Tak in gesprek met Groningse boeren

  • Oldambt
  • Regio Noord

‘Ik ben hier om les te krijgen van u, zodat ik dat kan meenemen in de belangenbehartiging’, opende LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak de ledenavond van LTO Noord-afdeling Oldambt. Een kleine honderd leden kwamen naar deze avond, die donderdag in Midwolda werd gehouden.

 

‘Het was een succesvolle avond’, concludeert Doeko van ‘t Westeinde, akkerbouwer in Bad Nieuweschans en vicevoorzitter van LTO Noord-afdeling Oldambt. ‘Voor leden is het fijn dat Sjaak met hen in gesprek gaat en op die manier input ophaalt.’

Voorafgaand aan de ledenavond ging Van der Tak op werkbezoek bij Van ‘t Westeinde en Annechien ten Have, varkenshouder en akkerbouwer in Beerta. ‘Ik heb Sjaak een rondleiding gegeven over mijn bedrijf. Daarna hebben we, onder het genot van een bak koffie, anderhalf uur met elkaar gesproken over onze sector, het gebied waarin wij boeren en de actualiteiten die onze sector raken’, legt de vicevoorzitter uit. ‘Denk aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en hoe de steeds veranderende wet- en regelgeving ons gebied raakt.’

Volgens Van ‘t Westeinde is het Oldambt vanwege de zware kleigrond een ander gebied dan de rest van Nederland. ‘De boeren telen hier vaak rustgewassen. Daardoor zijn veel percelen het hele jaar door groen. Naar mijn idee moet de overheid dat juist belonen’, vindt hij.

‘Toch worden wij geconfronteerd met beperkende en onpraktische maatregelen die worden voorgesteld in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en het GLB. Het zet ons juist aan tot het telen van andere gewassen, de meer intensievere gewassen, terwijl het ministerie van LNV vindt dat je daarmee uitspoeling naar het oppervlaktewater in de hand werkt. Ook passen groenbemesters niet goed bij onze teelten.’

‘s Avonds uitten de leden hun zorgen over het stikstofdossier. ‘Het Oldambt is een gunstig gebied. Het is open en we hebben weinig Natura 2000-gebieden om ons heen, maar de boeren maken zich wel zorgen. Want hoe komt het met de PAS-melders? LTO zit daarbovenop.’

Bron:

Nieuwe Oogst