Vliegoefening Falcon Leap kan leiden tot schrikreacties bij vee en schade voor bedrijven

  • LTO Noord
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Van 4 tot en met 16 september vindt de internationale oefening Falcon Leap plaats. Tijdens de oefening wordt laag gevlogen met militaire transportvliegtuigen boven een groot deel van Nederland. Daarbij kan in bijna alle provincies ook geluidsoverlast ontstaan voor vee, met eventuele schade tot gevolg. Deze schade kun je vergoed krijgen bij Defensie.

Bij deze oefeningen gaat het vooral om zware transportvliegtuigen en helikopters. De laagvliegoefening kunnen zorgen voor paniekreacties bij het vee. LTO Noord heeft de eerste melding al ontvangen van een ondernemer bij wie enkele koeien uitgebroken zijn.

Schade melden bij Defensie

Boeren die overlast ondervinden van de oefening, kunnen een klacht of schadeclaim indienen. Je kunt dan gebruikmaken van het online klachtenformulier van het Ministerie. Zie het klachtenformulier. Onze ervaring is dat Defensie de schademeldingen netjes afwerkt. Wel is het verstandig om de situatie of oorzaak zo goed mogelijk vast te leggen: maak in ieder geval foto’s (bijvoorbeeld van laagvliegende toestellen) ter bewijslast. Noteer ook het exacte tijdstip van overvliegen. 

…en een melding naar LTO Noord

Naast de officiële klacht of schademelding bij Defensie, zijn wij ook graag op de hoogte van de hinder die onze leden ervaren bij dit soort oefeningen. Geef je ervaringen door bij het Leden contact Centrum van LTO Noord (info@ltonoord.nl). Op basis daarvan kunnen wij met Defensie bekijken hoe we naar de toekomst toe geluidsoverlast voor dieren kunnen voorkomen.

Oefentijden

  • Van 4 t/m 16 september wordt gevlogen tussen 9 uur ’s ochtends en 20.30 uur ‘s avonds.
  • Zaterdag 9 en zondag 10 september wordt er niet geoefend.

Meer weten over de oefenzones: kijk op Laagvliegen tijdens oefening Falcon Leap