Voor 8 provincies geldt: meld je bejaagacties uitsluitend online bij BIJ12

  • LTO Noord
  • Drenthe
  • Gelderland
  • Groningen
  • Overijssel
  • Utrecht
  • Flevoland

Waar je voorheen nog via een geprint formulier je schades door kon geven aan BIJ12, kan dat voortaan alleen nog via het Schaderegistratie Systeem (SRS). Dit geldt voor meldingen in 8 provincies: Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel, Utrecht en Zeeland.

ganzenschade-11

Akkoord geven in SRS

Eventuele bejaagacties moeten binnen twee weken na de bevestiging van taxatie worden ingevoerd in het Schaderegistratie Systeem (SRS). Acties die later worden ingevoerd, worden niet meegenomen in de beoordeling. Losse documenten of mails met bejaagacties worden niet meer in behandeling genomen. De nieuwe aanpak werkt sneller: BIJ12 kan direct na ontvangst van het eindtaxatierapport beginnen met de beoordeling.

  • LTO Noord ziet het belang van een snelle, heldere en effectieve schaderegistratie. Het is vooral in het belang van boeren en tuinders dat dit leidt tot een adequate afhandeling en correcte schadevergoeding.

Let op: goede samenwerking met jagers is essentieel

We wijzen nog op een aandachtspunt in de registratie; een correcte registratie vraagt enige afstemming tussen agrariër en jager. Dit betekent dat boeren jagers moeten informeren bij schade en de koppeling tussen de systeem mogelijk moeten maken. De jager moet vervolgens twee keer per week zijn/haar bejaagactie melden in het FRS-systeem.

Meer weten over de registratie