Wegstemmen moties Landbouwakkoord gemiste kans

  • LTO Noord

De stemmingen over de moties rondom het Landbouwakkoord hebben geen verschil gemaakt. Ondanks steun van links tot rechts, kreeg zelfs de motie over langjarige financiering van agrarisch natuurbeheer geen meerderheid.

akkerbouwer-79

Een gemiste kans, want met een dergelijk onomstreden voorstel kon toekomstperspectief gegeven worden aan de Nederlandse boer én aan het realiseren van doelen voor water en natuur. De uitslag op deze motie staat symbool voor de beperkingen waarop het concept-Landbouwakkoord wankelde: Teveel goede intenties, terwijl de benodigde financiën voor dit soort transitiepaden ontbrak.

Vanmiddag stemde de Tweede Kamer over de moties die vorige week zijn ingediend bij het debat over het Landbouwakkoord. Van de 22 ingediende moties is er maar één aangenomen. Deze verder goede motie werd ingediend door een coalitiepartij. De overige moties, ook die in lijn waren met de kabinetsinzet, werden weggestemd. Het is zonde dat hiermee het kabinet niet meer handvaten krijgt om de kabinetsaanpak verder uit te werken. Terecht zeggen de indieners van de landschapsbeheer motie dat dit voorstel onomstreden is en bijdraagt aan het verdienmodel van de boer.

Financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer was voor LTO één van de belangrijke thema’s om toekomstperspectief te bieden aan de sector. Het uiteindelijk concept-Landbouwakkoord kon echter niet garant staan voor structurele financiering voor deze diensten. Dat nu ook de Tweede Kamer geen opdracht geeft om het benodigde budget te regelen geeft weinig hoop.