Werkgevers dierhouderij doen eindbod voor nieuwe cao

  • Geitenhouderij
  • Kalverhouderij
  • Konijnenhouderij
  • Melkveehouderij
  • Paardenhouderij
  • Pluimveehouderij
  • Schapenhouderij
  • Varkenshouderij
  • Vleesveehouderij

De werkgevers in de productiegerichte dierhouderij hebben bij vakbonden CNV en FNV een eindbod neergelegd om te komen tot een tweejarige verlenging van de cao. In het eindbod stellen werkgevers een gedifferentieerde loonsverhoging per 1 januari 2024 voor.

2326 vleesvee 1920

Werknemers in de functiegroepen F en G ontvangen 5% loonsverhoging en dit percentage loopt trapsgewijs op tot 8% voor werknemers in de functiegroepen B en C. Voor 2025 is het voorstel om de lonen per 1 januari te verhogen met 2% en afhankelijk van de inflatie kan het totale percentage oplopen tot maximaal 4%. Daarnaast is het voorstel de reiskostenvergoeding verruimen tot € 0,23 per kilometer en de maximumvergoeding per werkdag te laten vervallen. Werkgevers willen de komende periode benutten om de mogelijkheden van verruiming van de seniorenregeling te onderzoeken.

Gedegen pakket ondanks onzekerheid

De dierhouderij bevindt zich in een lastige en onzekere tijd en staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen die direct of indirect raken aan het werkgeverschap. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van piekbelasters en de vogelgriep. Ondanks dat zien werkgevers de noodzaak te van een gedegen pakket aan voorstellen. “Het is belangrijk medewerkers duidelijkheid te geven over salarissen omdat zij ook met gestegen kosten te maken hebben. Een cao voor twee jaar zal bij beide partijen voor een deel rust en zekerheid brengen”, zegt Eric Douma, portefeuillehouder ondernemerschap en onderwijs bij LTO Nederland.

Regiegroep bepaalt mandaat

Het eindbod is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de regiegroep, een afspiegeling van werkgevers uit de verschillende deelsectoren. Zij geven hun specifieke wensen en eisen mee als input voor de cao-onderhandelingen. Op basis van het mandaat heeft de onderhandelingsdelegatie de afgelopen maand meerdere malen met de vakbonden om tafel gezeten. Anton Butijn, onderhandelaar namens de werkgevers: “In gezamenlijkheid zijn we gekomen tot dit eindbod waar iedereen achterstaat. Als werkgevers hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om tot een onderhandelingsresultaat te komen”. Na elke onderhandelingsronde is teruggekoppeld aan de regiegroep om de vervolgstappen te bespreken. Eric Douma vervolgd: “In het kader van goed werkgeverschap nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij”.

Hoe nu verder?

FNV en CNV zullen het eindbod aan hun achterban voorleggen. Wanneer deze instemt, wordt een akkoord bereikt en is er een nieuwe cao voor de productiegerichte dierhouderij. Meer informatie over deze cao is hier te vinden. De integrale tekst van het eindbod is hier te vinden.

Bron:

LTO Nederland