‘Ik wilde een ander leven met meer vrijheid’

  • LTO Noord

'Tot 2010 was ik een gemiddelde boer met zeventig melkkoeien, bijhorend jongvee en een quotum van 6 ton. We hebben toen het roer omgegooid. Ik wilde een ander leven met meer vrijheid, een nieuwe uitdaging en niet langer de race naar het oneindige', zegt Jan Reinder Smeenge in de rubriek Wij van LTO Noord.

Naam: Jan Reinder Smeenge (61)
Bedrijf: veehouderij, B&B, vergaderlocatie
In: Zeegse (DR)
Lid: ‘sinds jaar en dag’

Wat voor een bedrijf heeft u?

‘Een veehouderijbedrijf met zeventig zoog- en vleeskoeien. Van jong tot oud lopen die op 50 hectare. Behoorlijk extensief dus. Daarnaast hebben we twee bed and breakfasts en twee vergaderlocaties. We vermarkten ons eigen vlees, ik geef rondleidingen en verleen hand-en-spandiensten als zzp’er.’

Kunt u nog meer over uw bedrijf vertellen?

‘Tot 2010 was ik een gemiddelde boer met zeventig melkkoeien, bijhorend jongvee en een quotum van 6 ton. We hebben toen het roer omgegooid. Ik wilde een ander leven met meer vrijheid, een nieuwe uitdaging en niet langer de race naar het oneindige. Ik vond het te beklemmend.

De bed and breakfast is in 2012 begonnen en ging onmiddellijk lopen. We zitten bij natuurgebied de Drentsche Aa, heide voor de deur en in een fietsprovincie bij uitstek. Nadat we hadden meegedaan aan het televisieprogramma Bed & Breakfast, stond de telefoon helemaal roodgloeiend. Gelijk zeshonderd aanvragen.’

Met wie runt u het bedrijf?

‘Het is een echt gezinsbedrijf. Ik run het samen met mijn vrouw Janny. Ook onze drie zonen van 31, 29 en 24 hebben er affiniteit mee en werken deels mee.’

Wat zijn uw toekomstplannen?

‘Op het gebied van duurzaamheid hebben we al veel gedaan. Daar willen we nog verder mee. Aardwarmte, hybride warmtepomp, dubbelglas, zonnepanelen; dat soort dingen.

‘De opvolging is nog onzeker. Ik denk dat we het bedrijf in delen moeten knippen. Ik heb er twijfels over of er iemand is die de koeien wil doen. Niets moet. Ze moeten doen wat ze leuk vinden.
‘Bij verbrede landbouw moet je allemaal verschillende dingen doen. Dat kan een probleem zijn voor het doorzetten naar de volgende generatie. Wij zijn vanuit een basis begonnen. De koeien zijn nu verweven met het decor. Het is gewoon moeilijk om vanuit het agrarische gedeelte een verdienmodel te krijgen.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?

‘Collectiviteit is belangrijk. Van zes schoolkameraden zijn er vijf nog boer, maar drie al geen lid meer van LTO Noord. Je ziet te veel versnippering van landbouworganisaties. Dat doet de belangenbehartiging geen goed.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?

‘Ik vind dat de belangenbehartiging voor de verbrede landbouw nog wel eens ondersneeuwt. Daar mag meer aandacht voor zijn.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord? Wat vindt u belangrijke thema’s?

‘De landbouwsector zou eensgezinder naar buiten moeten treden. We hebben te veel partijen. De sleutel tot de oplossing is door samen in positiviteit te laten zien hoe wij het doen. Er moet continu worden gewerkt aan positieve beeldvorming en er moet altijd perspectief blijven voor jonge boeren.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord/LTO Nederland was?

‘Ik zou de belangenbehartigende partijen bij elkaar halen en op één lijn krijgen. Dat is van belang voor de toekomst van onze sector.’

Bron:

Sacha Wunderink: Nieuwe Oogst, Foto: Marcel Berendsen