‘Tien jaar aan getrokken, nu aanpak van overlast ganzen’

  • Ameland

‘Het is compleet uit de hand gelopen’, zegt Douwe Borsch over de vraatschade en vermesting door ganzen. De voorzitter van LTO Noord-afdeling Ameland praatte de aanwezigen op de ledenvergadering bij over de bestrijdingsaanpak waarmee een pilot wordt gedraaid op hun eiland en Terschelling.

‘Op Ameland hebben we vier gebieden met standganzen. Ganzen die er het hele jaar zijn en hier ook broeden. In twee van die gebieden wordt in het vroege voorjaar aan koppel-afschot gedaan en worden de eieren geprikt. Over twee jaar worden de gebieden met en zonder pilot met elkaar vergeleken om te bepalen of het werkt’, legt Borsch uit.

De pilot is tot stand gekomen door samenwerking tussen LTO Noord, de Agrarische Natuurvereniging, Staatsbosbeheer, de wildbeheereenheid en provincie Fryslân. ‘Hier trekken we al tien jaar aan. We hebben altijd gewaarschuwd dat het uit de hand gaat lopen’, stelt de LTO Noord-bestuurder. Naast de standganzen is Ameland een geliefde plek van winterganzen. ‘Die blijven tot eind mei.’

Over het gebiedsproces lopen de gesprekken. Volgens Borsch is vooral bedrijfsopvolging een probleem op Ameland. ‘Het is belangrijk dat het aantrekkelijk blijft in de agrarische sector te werken. Als de landbouw verdwijnt, verdwijnen ook het weidevogelbeheer en de grote populatie die we hier hebben. Dus moeten er niet steeds claims op grond worden gelegd voor natuur.’

Bron:

Tekst: Sacha Wunderink, Nieuwe Oogst | Foto: Jan Spoelstra