Duimpjes voor boerenprotest

  • Duin en Bollenstreek

Veehouders en bollentelers uit de Duin -en Bollenstreek hebben afgelopen maandagmiddag van zich laten horen met een boerenprotest.

In tegenstelling tot op sommige andere plekken in het land deden ze dat publieksvriendelijk. Ter hoogte van de rotonde bij de Engel en op de N207 tussen Lisse en Hillegom parkeerden ze hun trekkers in de berm, waardoor het verkeer niet gehinderd werd.

Bas Duineveld, bestuurslid LTO Noord afd. Duin -en Bollenstreek, die aan de Rooversbroekdijk in Lisse boert, was ook present “we hebben grote zorgen over onze toekomst, want de kabinetsplannen raken ook de boeren in de Duin -en Bollenstreek “legt hij uit. Met dit publieksvriendelijke boerenprotest willen we laten zien dat het beleid wat Den Haag van plan is gewoon niet haalbaar is. Als dit wordt doorgezet loopt er straks ook geen koe meer in de Bollenstreek. En de bollenteelt staat ook zo’n verrassing te wachten. De afgelopen twee jaar hebben we vanuit de veehouderij samen met landbouw, natuurorganisaties en andere instanties keihard gewerkt aan alternatieve plannen om de stikstofproblematiek aan te pakken en de natuur te versterken. Maar tevergeefs, want Den Haag luistert hier gewoon niet naar en gooit alles door naar de provincie. Echt ontzettend jammer. We hopen op deze wijze toch die aandacht te krijgen. Volgens Duineveld wordt de publieksvriendelijke aanpak gewaardeerd. De politie hoeft niet in te grijpen en van passanten krijgen we alleen maar positieve reacties. Het aantal duimpjes van passanten dat omhoog ging was ontelbaar. Hierdoor voelen we ons ontzettend gesteund en dat doet goed !

Tekst en foto Wilma van Velzen

Bron:

Weekendkrant