Fivelingo

LTO Noord Regio Noord

Welkom op de webpagina van LTO Noord afdeling Fivelingo.

LTO Noord afdeling Fivelingo bestrijkt de gemeenten Loppersum, Appingedam en een deel van de gemeente Delfzijl. Dit gebied kenmerkt zich door zeer geschikte landbouwgrond met vooruitstrevende agrarische ondernemers. Deze agrarische ondernemers zijn goed opgeleid, runnen hun bedrijf op een verantwoorde manier, zijn innovatief en opereren voor regionale en internationale markten. Zij werken elk op hun eigen manier: de een kiest voor specialisatie, de ander voor schaalvergroting, biologisch, lean en mean, of juist verbreding met een zorgtak.

De agrarische sector zorgt voor een leefbaar en vitaal platteland met werkgelegenheid. Om dit te kunnen behouden is ruimte nodig voor ontwikkeling en verbreding van agrarische bedrijven. LTO Noord afdeling Fivelingo vraagt aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van haar leden en onderhoudt nauwe contacten met de gemeenten, iinwoners, het waterschap en de provincie. Het bestuur van LTO Noord afdeling Fivelingo vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met haar leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen.   

De mensen achter de afdeling

Onze bestuurders verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal.

 

Bert de Regt

Voorzitter
Unknown

Willard Bos

Secretaris
Unknown