|||

Gelderse Vallei

Welkom op de website van LTO Noord afdeling  Gelderse Vallei. Onze afdeling is ontstaan uit een fusie van de afdelingen Barneveld, Ede, de Liniedijk en Veluwerand.

We zijn de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in de Gelderse Vallei. We doen ons werk onder meer door het onderhouden van nauwe contacten én in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie.

Wij vragen aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van onze leden. Dat vanuit onze overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan onze voeding, onze economie en het welzijn van velen. 

Het bestuur van de LTO Noord afdeling Gelderse Vallei vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen.

F.S. (Fije) Visscher

Voorzitter

Voorzitter Gelderse Vallei

Stel een vraag

Bestuursleden

Sluit je aan bij ons netwerk en word nu lid