Omgevingsvisie Gelderse Vallei

Beste leden,

De gemeenten in ons werkgebied zijn allemaal bezig met de omgevingswet. Deze wet komt in de plaats van 26 wetten die te maken hebben met Ruimtelijke Ordening en het bestemmingsplan.

veehouder-van-diest-10

Beste leden,

De gemeenten in ons werkgebied zijn allemaal bezig met de omgevingswet. Deze wet komt in de plaats van 26 wetten die te maken hebben met Ruimtelijke Ordening en het bestemmingsplan.

Natuurlijk willen wij graag onze visie geven op de ruimtelijke ordening in het buitengebied en hebben daarvoor als bestuur onze eigen omgevingsvisie geschreven. Deze visie gaan we delen met onze gemeenten en andere overheden. Allereerst delen we deze visie ook met jullie, onze leden!
 
De ruimte waar wij in wonen en werken wordt voor allerlei ontwikkelingen geclaimd, het is een grote uitdaging om ruimte voor de veehouderij op het platteland te behouden, daarvoor is steun van juist de lokale overheden nodig. We denken dat deze visie daarbij kan helpen.
 
Wij behartigen de belangen van ons allemaal en waarderen uw input zeer. Indien er vragen/opmerkingen zijn, schroom niet om ons te benaderen! 
 
Uw bestuur

Document Omgevingsvisie