Gratis energiescan voor agrariers in Heerenveen

  • Heerenveen
  • Friesland
  • Duurzame Energie

Er is nu een gratis energiescan aan voor alle agrarische ondernemers in de gemeente Heerenveen beschikbaar. LTO Noord biedt dit aan in samenwerking met het Heerenveens Ondernemersfonds (HOF).

pluimveehouder-64

Met de snel gestegen energieprijzen zijn energiebesparing en energieopwekking belangrijke thema’s voor jou als ondernemer. Het ontbreekt vaak aan kennis over het onderwerp en tijd om je erin te verdiepen. Met de energiescan krijg je inzicht in energiemanagement op bedrijfsniveau. Dit gaat over zowel energiebesparing als het opwekken van duurzame energie. LTO Noord adviseert agrarische ondernemers hoe je energie kunt besparen en hoe je zelf energie kunt opwekken.

Bedrijfsbezoek

Onderdeel van de energiescan is een bedrijfsbezoek waarbij een adviseur de basisinformatie rondom energiebesparing en energieopwekking uitlegt. Omdat we op locatie zijn kijken we gelijk hoe we dit bedrijfsspecifiek kunnen maken. Je wordt dan ook geïnformeerd over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, vergunningen en verzekeringen.

Adviesrapport

De informatie die wordt opgehaald tijdens het bedrijfsbezoek wordt gebruikt voor het adviesrapport waarin duidelijk staat beschreven welke kansen/mogelijkheden je hebt op het gebied van energie met daarbij ook een goede inschatting van de kosten en rendementen die bij die investering horen.

Duurzaam energieverbruik

De Nederlandse ambitie is 100% duurzaam energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om energie in voldoende omvang te produceren. Dit draagt bij aan een versterking van de maatschappelijke positie van de agrariër.

Dit initiatief wordt financieel ondersteund middels een opslag op de OZB die alle ondernemers in onze gemeente betalen. Het HOF is opgericht om collectieve initiatieven, investeringen en belangen van, voor en door ondernemers te behartigen.

Wil je direct aan de slag met de energiescan of heb je vragen?

Neem dan contact op met Rients Hijma – Projectleider Energie, LTO Noord 06-14874392 of mail naar rhijma@ltonoord.nl