De afdeling

De afdeling strekt zich uit van Den Helder aan de noordzijde tot aan de Scheidingsvliet zuidzijde en van het duingebied aan de westzijde tot het Noord-Hollands Kanaal aan de oostzijde. Het gebied staat bekend als polder Het Koegras (ofwel Koegraspolder). Het betreft grondgebied van gemeente Den Helder enerzijds en gemeente Schagen anderzijds. Van oudsher was veeteelt de belangrijkste sector, maar in de loop der tijd is bloembollenteelt de belangrijkste activiteit geworden. Belangenbehartiging wordt gezamenlijk uitgevoerd met de K.A.V.B. (Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur).