Eenvoudig melden flora en fauna schade

  • Kromme Rijn en Heuvelrug

Het melden van flora en fauna schade is erg belangrijk, overheidsinstanties en belangenorganisaties krijgen dan een goed beeld van de schade die bepaalde diersoorten aanrichting.
Door velen wordt het melden als complex/ tijdrovend en duur beschouwd. Er is een eenvoudige manier zoals hieronder beschreven.

afhankelijk van de situatie en het bedrag van de schade kunt u op 2 manieren de schade melden;

BIJ12.nl voor compensatie: Als je in aanmerking wilt komen voor compensatie en de schade voldoet aan bepaalde criteria, dan moet je het melden bij BIJ12.nl. Hoewel er leges betaald moeten worden en het proces mogelijk complex is, is het noodzakelijk voor het verkrijgen van compensatie.

Fauna Schade Registratie.nl voor andere meldingen: Als de schade niet in aanmerking komt voor compensatie, bijvoorbeeld vanwege het bedrag of andere redenen, dan kun je de schade melden via Fauna Schade Registratie.nl. Dit is een alternatieve/ eenvoudige manier om meldingen waarvoor geen compensatie wordt verstrekt te doen.

Werkwijze:

  • Ga naar de website www.faunaschade.nl
  • Selecteer de pagina ‘bedrijfsmatige schade melding’ (met trekker logo)
  • Kies de provincie
  • Selecteer de diersoort
  • Datum van constatering schade doorgeven
  • Geef door in welk gewas de schade zich voordoet
  • Selecteer het perceel dat beschadigd is
  • Voeg eventueel foto’s toe
  • Geef eventueel nog extra opmerkingen door

Al met al is dit proces ongeveer 5 min werk, en is de schade wel in beeld.

mocht u er niet uit komen dan kunt u contact opnemen met Tonny Buijs / mobiel 0648421988