Welkom

Banner Oostelijk Flevoland

LTO Noord is een vereniging waar boeren en tuinders lid van kunnen worden, om hun belangen goed te laten behartigen. De leden zijn aangesloten bij een afdeling op lokaal niveau. LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland is zo'n afdeling. Zij is in januari 2013 ontstaan uit een fusie van 4 kleinere afdelingen, te weten: Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Lelystad.

De afdeling telt zo'n 510 leden, waarvan 326 met een bedrijf. De leden komen uit de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook vrouwen en jongeren zijn lid van de afdeling. In Oostelijk Flevoland komen alle sectoren in de landbouw voor: akkerbouw, veehouderij, fruitteelt, intensieve veehouderij en biologische land- en tuinbouw. Op steeds meer bedrijven vindt verbreding van de landbouw plaats, zoals zorgboerderij, kinderopvang, agro-toerisme, boerderij-camping. LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland is het agrarisch aanspreekpunt voor de gemeente Dronten en Lelystad, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, de Domeinen en andere organisaties.

Op deze site vindt u informatie over de activiteiten die de afdeling onderneemt ten behoeve van de belangenbehartiging voor haar leden. Per dorp is een dorpscommissie ingesteld. Zij zijn het sociale gezicht van de afdeling Oostelijk Flevoland en onderhouden het contact tussen het bestuur en de leden.

Het kan zijn dat u vragen hebt. Hetzij over een actualiteit, hetzij over één van de activiteiten. Of u hebt suggesties voor nieuwe onderwerpen. Schroom dan niet om contact op te nemen.