Huiskamerbijeenkomsten

Bij het ontstaan van de afdeling is duidelijk aangegeven dat het belangrijk is dat LTO Salland dicht bij de leden blijft staan. Eén van de manieren waarop we dit realiseren is door middel van de huiskamerbijeenkomsten.

pluimveehouder-88

Bij het ontstaan van de afdeling is duidelijk aangegeven dat het belangrijk is dat LTO Salland dicht bij de leden blijft staan. Eén van de manieren waarop we dit realiseren is door middel van de huiskamerbijeenkomsten.

Huiskamerbijeenkomsten zijn kleine bijeenkomsten thuis bij een bestuurslid (of in een regionaal buurthuis e.d.), waarbij actuele zaken op een laagdrempelige manier worden besproken met de leden. Door de kleinschaligheid van de bijeenkomsten is een goede wisselwerking tussen de aanwezigen mogelijk!

Alle leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van alle bijeenkomsten. Daarnaast wordt iedereen telefonisch uitgenodigd door een bestuurslid. Hierdoor hebben we goed in beeld wie wanneer waar komt en bovendien geeft het de mogelijkheid om ook al telefonisch problemen, klachten of complimenten te horen van onze leden! 

Het organiseren van de bijeenkomsten is altijd een heel geregel en vraagt veel van de bestuurders (de voorzitter gaat ze allemaal langs!) maar de goede opkomst en goede inhoud zorgt ervoor dat we dit met plezier doen!

De huiskamerbijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door Rabobank Salland!

Betrokken bestuursleden: Allemaal

Meer informatie: De reguliere nieuwsbrief