Sallandse boeren zetten eigen perspectiefplan in de ijskast

  • Salland
  • Overijssel

Sallandse boeren hebben hun twijfels geuit over het voorzetten van een eigen perspectiefplan. De onduidelijkheid vanuit het kabinet werkt frustrerend en vertragend.

Wel vinden de boeren dat het eigen perspectiefplan volgend moet zijn op wat er in Den Haag wordt afgesproken en het advies van Remkes. ‘Met dit wanbeleid uit Den Haag worden we gedwongen ons eigen perspectiefplan in de ijskast te zetten.’

De boeren in Salland hebben de afgelopen twee weken gediscussieerd over de toekomst van de landbouw en wat het perspectief daarbij is. Het Landbouwcollectief Salland organiseerde de avonden in Haarle, Bathmen, Olst en Raalte. Woordvoerder namens het collectief is melkveehouder Rudie Haarman uit Bathmen.

Op de avonden zijn er inhoudelijke vragen gesteld over het perspectiefplan en ook over de politiek in Den Haag. Haarman: ‘Duidelijk is dat de Sallandse boeren willen afwachten wat voor afspraken er worden gemaakt in Den Haag in de gesprekken met dhr. Remkes.’ Wel herkennen de boeren positieve punten in het deze week gepresenteerde eigen landbouwperspectief. De boeren willen nog meer onderbouwing zoals een juridische analyse, de financiële effecten en de concrete uitwerking op het boerenerf.

Haarman kijkt tevreden terug op de gebiedsavonden. ‘Er was een mooie opkomst over de vier avonden, er waren stevige discussies en de boeren hebben hun mening over het plan naar voren kunnen brengen. Dit wilden we ook bereiken’. Haarman: ‘We hebben pittige discussies gehad de afgelopen weken; dat is niet erg want er is ook wel wat aan de hand in de landbouw wat de boeren erg hoog zit. Ook in Salland, dat hebben we gemerkt. Het perspectiefplan kan alleen een succes worden als het een plan is van álle Sallandse boeren. Voor ons als landbouwcollectief dus zaak om goed te luisteren hoe onze achterban erin staat’.

‘We gaan dus goed volgen wat er in Den Haag gebeurt, daar trekken wij vervolgens ons eigen plan aan op. Pas als er in Den Haag goede afspraken zijn gemaakt waar de Nederlandse landbouw verder mee kan, gaan we kijken hoe we ons eigen perspectiefplan verder gaan brengen’. Haarman vindt dat er een duidelijke conclusie over de avonden kan worden getrokken: ‘Het plan gaat nu eerst in de ijskast. Daarna gaan we bekijken of we weer met de provincie om tafel willen. Ook dat willen we dan eerst weer met de Sallandse boeren bespreken.’

Het landbouwcollectief bestaat uit de LTO afdeling Salland, de agrarische jongeren Salland, de producentenorganisatie voor de varkenshouderij en de Nederlandse melkveehouders vakbond.