Over de afdeling

Plaatselijk proberen we onder andere invloed uit te oefenen op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, milieuvergunningen enz. Dit doen we door regelmatig overleg te hebben met de diverse gemeenten op ons eiland, met de desbetreffende wethouders en ambtenaren. Tevens zijn we zoveel mogelijk betrokken bij de plannen die gemaakt worden ten aanzien van de inrichting van ons landschap. U kunt daarbij denken aan de reconstructie, het streekplan, waterplannen, krekenplan etc.
Voor onze leden organiseren we verschillende activiteiten. Regelmatig zijn er informatieve ledenavonden, waarbij we zoveel mogelijk inspringen op de actualiteiten maar waar u meteen de gelegenheid heeft om even bij te praten met uw collega’s.

Mocht u vragen hebben. Hetzij over een actualiteit, hetzij over één van de activiteiten. Of u hebt suggesties. Neemt u dan gerust contact op met de secretaris of het desbetreffende bestuurslid. Voor het landelijke LTO nieuws kunt u eventueel doorklikken naar de LTO Noord site.

Met hartelijke groet,
Het bestuur van afdeling Voorne-Putten