West-Friesland

De LTO Noord afdeling West-Friesland behartigt de belangen van haar leden op gemeentelijk, (sub)regionaal, provinciaal, thematisch en sectoraal niveau waarbij het realiseren van een (economisch) duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling centraal staat. De 7 onderafdelingen van de afdeling West-Friesland fungeren als platform voor het vergroten van de onderlinge samenhang tussen de leden door het organiseren van activiteiten met een sociale en gemeentelijke invalshoek.

A.P. (Arie) Schouten

Voorzitter

Water, R.O.

Neem contact op

Afdelingsbestuur West-Friesland

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.