Zuid-Oost Veluwe

Welkom op de webpagina van LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe!
Onze LTO Noord afdeling bestrijkt een gebied van boeren die wonen in gemeenten: Apeldoorn, Voorst, Zutphen, Brummen, Rheden, Velp en Arnhem. Een gevarieerd stukje Veluwe. In een gebied dat loopt van IJssel tot Rijn, met rijke klei- en armere zandgronden, met bossen, laaggelegen weidegronden en uiterwaarden.

Zoveel streken, zoveel verschillende boerenbedrijven. Als afdelingsbestuur werken wij voor alle boeren en tuinders, samen, voor en met onze leden. Om de belangen van onze sector zo goed mogelijk te behartigen. Door nauwe contacten en relaties te onderhouden met overheden, bedrijfsleven, relevante organisaties en kennisinstellingen. Het gesprek gaat over voedsel, ruimtelijke ordening, water, bodem, planten en dieren, leefbaar platteland dus een goede woon- en werkomgeving, natuur en landschap, energie, milieu, grond en pacht, en over mensen. Over onszelf, maar ook over mensen waarvoor we onze producten maken. Als LTO Noord boeren streven we naar een leefbaar en vitaal platteland en een sterke landbouw, met een goede boterham, liefst met beleg.

J.J.G. (Jeroen) Beker

Voorzitter

RO

Bestuurders Zuid Oost Veluwe

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.