Bodem en Water

Optimaal gebruik en kwaliteit van water en bodem zorgt voor een robuust landbouwsysteem. Essentieel voor het verdienmodel van de toekomstgerichte boer en tuinder, maar ook noodzakelijk vanuit de nieuwe Kaderrichtlijn Water, die in 2027 van kracht gaat.