Vraag een gratis BijmestMonitor of N-mineraalmeting aan

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Bodem en Water

Wil je graag inzicht in hoeveel stikstof er nog in de bodem zit voorafgaand aan de teelt of gedurende de teelt en wil je advies over hoe je de teelt kunt optimaliseren? Vraag dan bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een gratis BijmestMonitor of N-mineraalmeting aan! En haal het meeste uit je bodem!

Je kunt kiezen welk moment het beste bij jouw bedrijf past voor het nemen van bodemmonsters. Er zijn twee opties beschikbaar:

1. N-mineraalmeting: voor het teeltseizoen

Een monster wordt genomen van de bouwvoor vóór aanvang van de teelt en geanalyseerd op N-mineraal. Hiermee krijg je inzicht in de beschikbare hoeveelheid N-mineraal, zodat je de bemesting hierop kunt afstemmen. Aanvragen zijn mogelijk tot en met 29 februari 2024, de monsters worden genomen in maart.

2. BijmestMonitor: tijdens het teeltseizoen

Als je wilt weten of er tijdens de teelt bijbemesting nodig is, bieden we de mogelijkheid voor een BijmestMonitor. Deze bestaat uit een grondanalyse en gewasanalyse. Dit geeft tijdens het seizoen inzicht in de hoeveelheid direct opneembare nutriënten in de bodem en welke nutriënten opgenomen zijn door de plant. Op basis van deze gegevens volgt een advies voor bijbemesting in het groeiseizoen. Aanvragen zijn mogelijk tot en met 30 april 2024.

Vraag hier je gratis BijmestMonitor of N-mineraalmeting aan!

Hoe werkt het?

Om de N-mineraalmeting of BijmestMonitor aan te vragen ga je naar deze website en vul je je postcode in. Hier vind je de specifieke regels die gelden voor jouw gebied. Een adviseur komt twee keer (vrijblijvend) bij je langs. Samen met de adviseur bekijk je de analyse en zoek je naar de optimale situatie voor jouw bedrijfsvoering.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Dirk Johan Feenstra via info@daw-bodem.nl

DAW Kennisprogramma

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk op www.agrarischwaterbeheer.nl. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.