Dit is de conclusie van het Kennisevent Zoet op Zout

  • Zoet op Zout
  • Bodem en Water
  • Regio Noord
  • Friesland
  • Groningen
  • Noord-Holland
  • Zoete Toekomst Texel

75 Deelnemers vanuit overheid, wetenschap, agrarische sector en het bedrijfsleven kwamen donderdag 8 juni samen in Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden om kennis uit te wisselen over verziltingsvraagstukken. Dat dit een actueel thema is, blijkt wel weer uit het natte voorjaar en de droogte die opspeelt.

Door droge periodes neemt het watertekort toe en wordt de verziltingsproblematiek groter. Jouke Velstra, directeur van Acacia Water: “Onder boeren wordt verzilting nog niet erkend als een groot probleem. Tijdens de droge zomers in de jaren 2018/2019 trad verziltingsschade en daardoor wordt het probleem zichtbaarder. Het wordt steeds urgenter dat er meer zoet water nodig is om verzilting te voorkomen.” Er is 10 jaar aan verziltingsonderzoeken en studies verzameld en er zijn nieuwe technieken beschikbaar vanuit de wetenschap. Velstra: “Het kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes. De vervolgvraag is hoe we ervoor zorgen dat de oplossingen ook worden omgezet naar de praktijk. Dat vergt een enorme transitie.  Eén ding is zeker: reken er maar op dat verzilting toeneemt.”

Akkerbouwer Mark Slot van Texel weet als geen ander hoe te moeten anticiperen op droogte. Op Texel zijn ze volledig afhankelijk van regenwater. Slot doet mee aan de pilot Zoete Toekomst. Hij ziet dat het steeds droger wordt, maar hij blijft optimistisch: "Er zijn mogelijkheden en ik wil over 40 jaar nog steeds kunnen boeren en daarom doe ik mee aan deze pilot. Ik hoop dat we met de ondergrondse zoetwateropslag op den duur de hele landbouw op Texel van zoet water kunnen voorzien.”

Kortom: het was een geslaagde middag met veel kennisuitwisseling en contacten. De vraag die iedereen mee naar huis neemt is hoe alle kennis wordt omgezet naar oplossingen voor het boerenerf. Hopelijk geeft dit stof tot nadenken.

Informatie is beschikbaar op: www.zoetopzout.nl