Zoete Toekomst Texel officieel van start

Met een feestelijke bijeenkomst en het trekken van de eerste drain is afgelopen vrijdag het project ‘Zoete Toekomst Texel’ officieel gestart.

akkerbouwer-34

De partners van 'Zoete Toekomst Texel' en diverse media waren op één van de projectlocaties uitgenodigd om te zien hoe de eerste waterdruppel terecht kwam in de zoetwateropslag.

Cees Loggen, gedeputeerde van Noord-Holland en voorzitter van het Waddenfonds, gaf het officiële startsein van het project door het trekken van de eerste drain op één van de projectlocaties. Hiermee zetten de agrariërs van het Waddeneiland een belangrijke stap op weg naar zelfvoorziening op het gebied van zoet water. En dat is hard nodig, want voor het derde jaar op rij hebben boeren te maken met een lange periode van droogte en een verbod op beregening. Opslag van water in de winter moet uitkomst bieden. Met ‘Zoete Toekomst Texel’ wordt dit de komende drie jaar op twee locaties in de praktijk getest.

Arnold Langeveld, voorzitter LTO Noord Texel, akkerbouwer en initiatiefnemer van het project: ‘We staan eigenlijk al jaren in de startblokken en we zijn trots dat dit moment nu eindelijk daar is. Voor de boeren van Texel is zoetwateropslag van groot belang om zo de gewassen op ieder gewenst moment van voldoende water te kunnen voorzien. Jaarlijks heeft de landbouw op Texel 6 tot 7 miljoen kubieke meter water nodig. Dit betekent dat we 15 procent van het totale water moeten zien vast te houden. Die uitdaging gaan wij op Texel graag aan!’.

Met elkaar werken aan een ‘zoete toekomst’
Met een goed gevuld programma werden de aanwezigen meegenomen in de reis van het project. Van een idee van de boeren van Texel, naar de ontwikkeling van het uiteindelijke projectplan en de ambitie van de boeren om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van zoet waterDe diverse sprekers spraken ieder de motivatie uit, om zeker ook weer na deze droge zomer, met elkaar te werken aan een ‘zoete toekomst’.

Peter Glas, Deltacommisaris: ‘Texel is eigenlijk Nederland in het klein, maar een Nederland zoals we dat eigenlijk niet hopen mee te maken. Als de Maas of de Rijtijdelijk droog komen te staan, dan ontstaat er een realiteit zoals deze hier op Texel al jaren geldt, eentje van waterschaarste. Hier op Texel wordt samengewerkt om dat tegen te gaan. De rest van Nederland kan er een puntje aan zuigen, een voorbeeld aan nemen – en ze moeten vooral komen kijken.'

Kracht van zoet water
In een panelgesprek werd door Tine te Winkel (watereconoom, Acacia Water), Siem Jan Schenk (Bestuurder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Burgemeester Uitdehaag van Texel en Arnold Langeveld (LTO Noord Texel) gesproken over de kracht van het zoete water. Burgemeester Uitdehaag benadrukte het unieke karakter van het initiatief dat van onderaf is gestart: 'Het lijkt wel gewoon op Texel dat de ideeën vanuit de samenleving komen, maar hier mogen we best wel trots op zijn.'. Tine te Winkel benoemt het financiële perspectief: “Ik zie de financiële toekomst van een ondergrondse opslag rooskleurig in. Dit project heeft alle facetten om hier succesvol naartoe te werken. En als je naast een blik vooruit ook eens terugkijkt, zie je dat het ooit is gelukt om zonnepanelen, de telefoon en discman rendabel te krijgen, dan moet het met een ondergrondse opslag ook lukken.'

Website www.zoetetoekomsttexel.nl live
Tegelijk met de startbijeenkomst is ook de website van het project live gegaan. Op www.zoetetoekomsttexel.nl is meer informatie te vinden over het project, de projectlocaties en lees je het laatste nieuws.

Over Zoete Toekomst Texel
De agrariërs op Texel hebben samen met LTO Noord en Acacia Institute het initiatief genomen en het project ‘Zoete Toekomst Texel’ ontwikkeld. Het project wordt gefinancierd door: het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO Noord Fondsen, Gemeente Texel, de deelnemende agrariërs, Teso, KRIM en Texelfonds. De betrokken agrariërs op Texel zijn: Fa. Langeveld; ATT Agro;  Fa. N.J. Slot;  A.J. De Ridder;  M.J.J. Smit en Koorn 'Weilust. 

Start van het project Zoete Toekomst Texel in de media