Duurzame Landbouw met Natuur

Het doel van dit project is om samen met Utrechtse natuur- en landbouworganisaties, waterschappen en de provincie Utrecht te werken aan een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur voor een sterker toekomstperspectief.

Over dit project

Een verhoogde biodiversiteit door sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. In dit project gaan we op zoek naar slimme maatregelen die op het boerenbedrijf genomen kunnen worden. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Sterker toekomstperspectief

Door het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur nemen natuurwaarden toe en krijgt de landbouw een sterker toekomstperspectief. Voor landbouw die de natuur spaart, die zorgt voor natuur maar ook slim gebruik maakt van natuur. LTO Noord, Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap, Natuur en Milieu Utrecht (NMU) werken samen aan diverse deelprojecten:  

Lees meer over dit project op onze projectwebsite: ‘Duurzame Landbouw met Natuur'.

Duurzame bedrijfsplannen

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht? Wil je werken aan een gezondere bodem, meer wateropslag of meer doen voor biodiversiteit? Dan kan het lonen om je aan te melden voor het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht’. Momenteel hebben we al 40 Utrechtse deelnemers geholpen door middel van een bedrijfsplan.

Meld je aan via deze link.

Vertegenwoordigen de belangen van Utrechtse leden in de plannen en projecten die gemaakt worden voor de landbouw

Wij houden onze leden op de hoogte van projecten.

trekker-in-groen

Werken met alle boeren en tuinders samen

Samenwerken zorgt voor het ontwikkelen van kennis en nieuwe inzichten.

vollegrondsgroenteteelt-17

Sterkere verbinding tussen landbouw en natuur in Utrecht

Zodat ook Utrechtse bewoners kunnen blijven genieten van landschap en natuur.

vollegrondsgroenteteelt-138

Resultaten

Pilot project 'Groene Contour’ afgrond
Duurzame bedrijfsplannen voor boeren en tuinders die aan de slag willen gaan met verduurzaming of biodiversiteit op hun eigen bedrijf.
Er zijn 4 webinars georganiseerd over hoe je als veehouder, akkerbouwer of fruitteler optimaal kunt samenwerken met de natuur.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.