De 'Voedselplaat' van Dick Wermink is Het Beste Idee van Varkensland

  • Het Beste Idee Van Varkensland
  • Varkenshouderij
  • LTO Noord
  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Ondernemerschap

Zeugenhouder Dick Wermink uit het Overijsselse Witharen wint met zijn idee ‘de voedselplaat’ de innovatiewedstrijd Het Beste Idee van Varkensland 2023. De publieksprijs wordt toegekend aan Dennis de Vries en Roy Janssen met hun idee voor natuurlijk daglichttoetreding via daglichtbuizen.

Dick Wermink heeft een voederplaat ontwikkeld voor in gespeende biggenstallen met kunststof roostervloeren. De betonnen plaat helpt bij het verbeteren van de klauwgezondheid. Hierdoor worden problemen en kreupelheid voorkomen. 

Kwetsbare klauwen

“Op kunststof roostervloeren slijten de klauwen van biggen nauwelijks af, waardoor de dieren lange tenen krijgen en O-benen kunnen ontwikkelen. Dit veroorzaakt vaak problemen zodra de biggen op  het vleesvarkenbedrijf komen. Hier komen ze met hun gevoelige klauwen op een betonvloer te staan, waardoor kreupelheidsproblemen ontstaan. Dit voederbord is niet alleen gunstig voor de hoeven van de dieren, het betekent ook een stap voorwaarts in het behoud van lange staarten”, aldus Wermink.

Innovatie rechtstreeks uit de praktijk

Zes finalisten presenteerden hun idee tijdens de finale op donderdagavond 16 november. Rosanne van Genugten-Vos, voorzitter van de vakjury, maakte de winnaar van de achtste editie van Het Beste Idee van Varkensland bekend. De jury was het meest onder de indruk van het idee van Dick Wermink. Genugten-Vos: “Deze betonnen voederplaat is een fantastisch idee vanuit de boerenpraktijk. Het is een relatief eenvoudig, maar doeltreffend hulpmiddel om het welzijn in biggenstallen met kunststof roostervloeren te verbeteren. Dick heeft dit goed doordacht, want het biedt variatiemogelijkheden zoals het plaatsen van een liksteen, ander type voeding of zelfs een speelzak. Het mooie aan zijn vinding is dat het ook breed toepasbaar en schaalbaar is.”

Publieksprijs voor daglichtbuis

Naast de onafhankelijke vakjury kon ook het publiek stemmen. Bij ruim 140 aanwezigen in Aeres Hogeschool Dronten en een bijna vergelijkbaar aantal kijkers online, werd het idee van Roy Janssen en Dennis de Vries als favoriet verkozen. Zij bedachten een systeem met bijverlichting via ledlampen in daglichtbuizen voor gegarandeerde lichtopbrengst. Het is beter toepasbaar gemaakt voor stalomstandigheden en stalklimaat. Daarnaast vermindert het energieverbruik en verbetert de verlichting voor de dieren op een natuurlijke manier.

De andere genomineerden en hun ideeën waren:

  • Lindert Verhagen bedacht een flexibele installatie voor compostering en hygiënisering van mest, bedoeld voor de verwerking en verwaarding van varkensmest.
  • Het idee van Rainier van Gelderen is dat geurtherapie bijdraagt aan het verminderen van staartbijten. Het concept is vergelijkbaar met een sprinkler dat geuren verspreidt om varkens afleiding te geven.
  • Stichting Kennis Platform Varkenshouderij (KPV) ontwikkelde een digitaal platform waar leermiddelen, zoals e-learnings, aankondigingen van fysieke bijeenkomsten, webinars en korte introductievideo’s worden ontsloten. 
  • Het studententeam bedacht een concept tegen verspilling van niet-transportwaardige varkens om het slachtproces bij de varkenshouder te laten plaatsvinden. 

Prijs

Naast de eretitel en een fysieke bokaal, krijgt de winnaar van Het Beste Idee Van Varkensland kennis, ervaring en ondersteuning om het idee tot verdere realisatie te brengen. Voor de overige finalisten stelt de organisatie ook innovatie vouchers beschikbaar. Vorig jaar won ‘BigLife’ van Sander Baijens met zijn idee om met behulp van kunstmatige intelligentie biggensterfte in vrijloopkraamhokken te voorkomen.

Bijdrage aan innovatie

LTO Noord Fondsen is sinds 2019 ambassadeur en samenwerkingspartner van ‘Het Beste Idee Van Varkensland’. Het project ‘Het Beste Idee van Varkensland’ is een onafhankelijk evenement voor de varkenshouderij, gericht op innovatie, samenwerking en verbinding. Juist doordat de sector grote uitdagingen kent, is het zaak de innovatieve dadendrang van de varkenshouderij voor ons allemaal zichtbaar te maken. Meer informatie over ons innovatiefonds lees je hier.