Ria Wilzing - Kemmeren

Projectleider
Unknown
  • Team Verenigingsthema's

Verbinding geeft het beste resultaat!


Zelf ben ik afkomstig uit de agrarische sector, erin opgegroeid en nu samen met mijn man ben ik eigenaar van een akkerbouwbedrijf met pluimvee. Mijn hart ligt echt in de agrarische sector, maar niet zozeer om zelf boer te zijn. Ik houd mij graag bezig met de ontwikkeling van die agrarische ondernemer en voel mij als collega ondernemers dan ook met hen verbonden. Die ondernemer moet voorbereid zijn op alle veranderingen en ontwikkelingen die in de toekomst op hem afkomen.

In mijn werkzame leven, heb ik altijd in en voor de agrarische sector gewerkt. Gestart bij de ABTB, daarna Katalysator, NAJK en Aeres Hogeschool Dronten en nu bij LTO Noord. Het mooie aan werken met projecten is het op kleine schaal uitrollen van nieuwe initiatieven, als het werkt kan het zich als een olievlek verspreiden. Daarnaast kun je zaken proberen op het boerenerf en tijdens het proces bijschaven, zodat het ook de boer past. Daarnaast is het ook van belang dat we projecten uitvoeren, die verbonden zijn met het beleid van de organisatie LTO Noord. Op die manier is er wederzijdse versterking. Belangrijk in mijn werk vind ik de betrokkenheid van alle partijen. Hierin ben ik ook graag de verbinder. Wat bindt ons met betrekking tot dit onderwerp. Waar kunnen we elkaar vinden? Met deze verbinding wil ik samenwerking bevorderen, betrokkenheid vergroten en komen tot een mooier resultaat. 

Op dit moment werk ik aan:
- Programma “Ondernemerschap en Onderwijs” 
- Projecten voor Colland Arbeidsmarkt, over goed werkgeverschap, arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen
- Werkgeverslijn land- en tuinbouw