Wilfried Siemes

Medewerker LTO Noord Innovatiefonds
  • Team Programma's en Projecten

Wat is het resultaat voor boeren en tuinders in de praktijk? Dat is voor mij de belangrijkste vraag in mijn werk bij het LTO Noord Innovatiefonds en als secretaris van het Melkveefonds.

In het Melkveefonds www.melkveefondsprojecten.nl beoordelen bestuurders van LTO Nederland en Wageningen Livestock Research innovatieve voorstellen voor de Melkveehouderij. Ontwikkelingen die de gehele sector vooruit helpen worden voorgelegd voor ondersteuning bij het LTO Noord Innovatiefonds.

Ik breng graag mensen met verschillende achtergronden en kennis bij elkaar. Vaak zie je dat iemand een lumineus idee heeft, maar dat de praktijkbenadering nog ontbreekt. Door zulke pioniers, mensen uit de praktijk en beleidsmensen bij elkaar te brengen, kom je tot een goed, bestendig plan. Zo kom je tot innovaties. Daarnaast zie ik het als mijn rol om verbinding te leggen tussen verschillende projecten en mensen. Bij de fondsen zie je veel projecten langs komen, soms met dezelfde soort ideeën of veel raakvlakken. Dan is het belangrijk dat deze mensen elkaar weten te vinden, zodat niet iedereen het wiel opnieuw uitvindt. Kijk hoe het bij de ander gegaan is, wat daar de resultaten zijn.

Qua thematiek vind ik stikstof, milieu en duurzame energie op het platteland erg interessant. Er komt veel op de sector af op dit vlak. Vaak moeilijke trajecten, met veel belanghebbenden die allemaal een mening hebben. Ik zie het als een uitdaging om dan tot een goede oplossing voor de sector te komen.