Betalingsregeling

veehouder-van-diest-19

Via onderstaand formulier kunt u een eenmalige betalingsregeling aanvragen voor de contributie van het lopende jaar. Vul uw lidnummer, e-mailadres en het aantal termijnen waarover u de betaling wilt verdelen in. U vindt uw lidnummer op uw contributienota  die u heeft ontvangen. Eventuele opmerkingen die van belang zijn bij uw aanvraag, kunt u in het opmerkingenveld kwijt.

Voorwaarden betalingsregeling

Om een betalingsregeling te kunnen starten, geldt een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn als volgt:
Alle betalingen worden per automatische incasso voldaan en lopen tot maximaal eind van het lopende jaar.
Wanneer wij een bedrag niet af kunnen schrijven, vervalt de betalingsregeling. Zorg dus dat u voldoende saldo op uw rekening heeft

Betalingstermijnen

U kunt een keuze maken voor de volgende betalingstermijnen: 

  • In termijnen startend een maand na verzending van de factuur verspreid t/m december (minimum bedrag van € 40,=). Stel dat de factuur wordt verstuurd in februari, dan beginnen wij met incasseren in maart op een door u aangegeven datum. U dient hiervoor de datum in te vullen welke dag wij de incasso kunnen uitvoeren. 
  • In termijnen per kwartaal (2e, 3e en 4e kwartaal), daarbij kunt u kiezen voor: 
  1. Begin van de eerste maand van het kwartaal (april, juli, okt)
  2. Einde van de eerste maand van het kwartaal (april, juli, okt)
  3. Op een door u aangegeven datum in de toekomst in het lopende jaar. U dient hiervoor de datum in te vullen welke dag wij de incasso kunnen uitvoeren. 

Dit formulier vraagt u om uw naam en e-mail adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Betalingsregeling

Dit nummer vindt u op de contributienota of op het adreslabel van Nieuwe Oogst.

Naam rekeninghouder