Betalingsregeling

veehouder-van-diest-19

Via onderstaand formulier kunt u een eenmalige betalingsregeling aanvragen voor de contributie van het lopende jaar. Vul uw lidnummer, e-mailadres en het aantal termijnen waarover u de betaling wilt verdelen in. U vindt uw lidnummer op uw contributienota  die u heeft ontvangen. Eventuele opmerkingen die van belang zijn bij uw aanvraag, kunt u in het opmerkingenveld kwijt.

Voorwaarden betalingsregeling

Om een betalingsregeling te kunnen starten, geldt een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn als volgt:
Alle betalingen worden per automatische incasso voldaan en lopen tot maximaal eind van het lopende jaar.
Wanneer wij een bedrag niet af kunnen schrijven, vervalt de betalingsregeling. Zorg dus dat u voldoende saldo op uw rekening heeft

Betalingstermijnen

U kunt een keuze maken voor de volgende betalingstermijnen: 

  • In termijnen startend een maand na verzending van de factuur verspreid t/m december (minimum bedrag van € 40,=). Stel dat de factuur wordt verstuurd in februari, dan beginnen wij met incasseren in maart op een door u aangegeven datum. U dient hiervoor de datum in te vullen welke dag wij de incasso kunnen uitvoeren. 
  • In termijnen per kwartaal (2e, 3e en 4e kwartaal), daarbij kunt u kiezen voor: 
  1. Begin van de eerste maand van het kwartaal (april, juli, okt)
  2. Einde van de eerste maand van het kwartaal (april, juli, okt)
  3. Op een door u aangegeven datum in de toekomst in het lopende jaar. U dient hiervoor de datum in te vullen welke dag wij de incasso kunnen uitvoeren. 

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Betalingsregeling

Dit nummer vindt u op de contributienota of op het adreslabel van Nieuwe Oogst.

Naam rekeninghouder