Beeld plannen helder door spiegel van Dairy Challenge

  • Melkveehouderij
  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Meer verbinding tussen boer, tuinder en samenleving

Melkveehouders Mark van Lipzig en Ineke Haast uit het Limburgse Velden waren deelnemers aan de pilot van de Dutch Dairy Challenge in Zuidoost-Nederland met als opdracht ‘Houden van koeien in 2050’.

16B5771

Hun idee van een Experience Center leverde de publieksprijs op. Het traject dat daarop volgde, gaf hun een beter beeld van hun plan.

Van Lipzig runt samen met drie compagnons een melkveebedrijf met 350 melkkoeien. Sinds 2018 verwerken Van Lipzig en Haast de melk onder de naam Zuivel van Nu tot verse producten voor onder meer scholen, supermarkten en hotels.

‘We hebben altijd al transparant willen boeren. Zo hebben we een presentatieruimte en kunnen bezoekers 365 dagen per jaar via een loopbrug de stal bezoeken. Met deze initiatieven willen we mensen bewust maken van het belang van gezonde voeding, hopen we een hoge waardering te krijgen voor onze producten en kunnen we meer investeren in innovatie voor dierenwelzijn’, licht Van Lipzig toe.

Om die transparantie te versterken, wilden de melkveehouders een Experience Center opzetten om een brug te bouwen tussen boeren en burgers, met educatie voor alle generaties. ‘Zo creëer je bestaansrecht richting 2050’, stelt de ondernemer uit.

Beste tien ideeën

Het plan voor dit Experience Center eindigde bij de beste tien ideeën van de Dutch Dairy Challenge. Vervolgens gingen twee studenten en coach Merijn Luijkx van de Rabobank meedenken.

‘Dat was out of the box en daarmee inspirerend. Zo werden kansen, maar ook valkuilen ontdekt. Verder gaf de kritische houding van andere deelnemende boeren een beter inzicht in ons plan. Met de Dutch Dairy Challenge wordt je idee een plan en een doel. Je leert het idee naar buiten te brengen’, zegt Van Lipzig enthousiast.

Dit inzicht leidde ertoe dat er een stapje terug werd gezet. ‘De belangrijke vraag uit de Dutch Dairy Challenge is hoe je een Experience Center kunt combineren met de werkzaamheden op je bedrijf. Kun je iedereen altijd zomaar overal laten rondlopen? Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties met de trekker. We zagen in dat een duidelijke routing een must is’, zegt de melkveehouder.

Verduurzamen

Het bedrijf gaat zich nu verder toeleggen op zuivelverwerking en verduurzamen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en misschien het vergisten van mest. ‘Van daaruit kijken we hoe we het brug slaan met de consument kunnen vertalen naar de boerderij’, vervolgt de ondernemer.

Toch blijven de presentatieruimte en de koeienkijkloopbrug. Op de hier gehouden rondleidingen wordt het bedrijf gepresenteerd. Ook wordt boerderijeducatie gegeven. ‘Zo proberen we toch het Experience-gevoel over te brengen’, glimlacht Van Lipzig.

Het is niet helemaal het beoogde Experience Center geworden, weet de melkveehouder. ‘We zijn van de roze wolk afgestapt, maar het enthousiasme blijft. Dat wordt alleen maar aangewakkerd door de positieve reacties van bezoekers.’

De Dutch Dairy Challenge heeft een financiële bijdrage ontvangen vanuit het LTO Noord Innovatiefonds.

Bron:

Nieuwe Oogst