Boerenerf bijvriendelijker maken

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Biodiversiteit
  • Het boerenerf the place to bee
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Biodiversiteit en een gezond ecosysteem zorgen voor vruchtbare bodems, weerbare gewassen en gezonde dieren. Om het bedrijf gezond te houden, kunnen boeren en tuinders biodiversiteit goed gebruiken. Dit erkent het LTO Noord Innovatiefonds.

DJI_0563-02

‘Het behoud van biodiversiteit is niet alleen van groot belang voor de agrarische sector, maar ook voor het maatschappelijke belang’, weet Wilfried Siemes, projectleider bij het LTO Noord Innovatiefonds. Verlies van biodiversiteit zorgt ook voor verlies van bepaalde genetische eigenschappen van planten, bijen, vlinders en andere insecten. ‘Dit krijg je niet terug’, stelt hij. ‘Daarom is het van belang om de achteruitgang van biodiversiteit tot stilstand te brengen en waar mogelijk biodiversiteit weer te bevorderen’, licht Siemes toe.

‘Het verlies van biodiversiteit was voor de overheid ook een belangrijk argument om de stikstofwet in te voeren. Vanuit het Innovatiefonds bieden we daarom financiële ondersteuning aan projecten op dit gebied.’

Erf bijvriendelijk(er) maken

Een van de projecten die het Innovatiefonds ondersteunt, is het project ‘Het Boerenerf, the Place to Bee’. Hierbij worden boeren en tuinders geïnspireerd om hun erf bijvriendelijk(er) te maken. ‘Het boerenerf is vaak een vergeten plek, maar je kunt hier veel betekenen voor wilde bijen en hommels’, zegt Saskia Scheer, projectleider bij LTO Noord. ‘Bijvoorbeeld door het gazon of de berm niet wekelijks te maaien of door een berg zand te laten liggen. Daar kunnen bijen zich in nestelen.’

Kennis wordt opgedaan op bedrijven van ambassadeurs van dit project. ‘De conclusie is dat je op ieder bedrijf prima een extra bijdrage kunt leveren aan biodiversiteit zonder dat het al te veel moeite kost’, zegt Scheer.

Praktische handvatten

Het project krijgt volgend jaar een vervolg in de vorm van een lerend netwerk genaamd ‘Leren via de bijen’. ‘Hierin brengen we de opgedane kennis naar nog meer boerenerven en bieden we praktische handvatten hoe dit in te passen in de bedrijfsvoering. Aan de hand van monitoringsinformatie uit twee zwartebijenkasten geeft imker Lodewijk ten Have meer inzicht in de wereld van bijen en vooral veel kennis over hoe biodiversiteit werkt.’ Meer informatie hierover is te vinden op ltonoord.nl.

Heeft u zelf een idee voor een project en wilt u daar financiële ondersteuning voor? Lever dan uw aanvraag in voor vrijdag 12 augustus.

Bron:

Nieuwe Oogst