Drones droppen klaverzaadbolletjes in grasland

  • Melkveehouderij
  • LTO Noord Innovatiefonds

Kruidenrijk grasland helpt bodemverdichting voorkomen, is beter bestand tegen droogte en bespaart kunstmest. Kruidenrijk grasland behouden, is echter wel een uitdaging. Klaver doorzaaien met een drone kan uitkomst bieden en wordt mede dankzij financiering vanuit het LTO Noord Innovatiefonds getest bij twintig melkveehouders.

Melkveehouders gebruiken steeds meer verschillende grassen en klavers in het weiland. Doorzaaien met een drone is een makkelijke methode om die kruiden in je perceel te krijgen, ook op kleine stukken land. Voor klaver zaaien heb je slechts een kleine hoeveelheid (twee tot drie kilo per hectare) nodig om voldoende klaver op je perceel te krijgen.

Maar hoe werkt het zaaien met een drone? ‘De zaden ingepakt in bolletjes worden door een drone verspreid over het grasland. De zaadbolletjes zijn door een dun kleilaagje een geschikte kiemomgeving. Klei trekt vocht aan, waardoor de kieming makkelijk ontstaat wanneer het zaad op de grond ligt’, legt proefbegeleider Arjan Jansma van Qlobel uit. ‘Op deze manier kun je doorzaaien zonder met een zware machine het land op te hoeven.’

De deelnemende melkveehouders ervaren gunstige effecten van deze zaaimanier. ‘In de proef richten we ons vooral op het doorzaaien van klaver op klei- en zandgrond’, zegt Jansma.
‘We hebben nu drie zaaidagen gehad met positief resultaat; op een perceel na kwam de klaver goed op. Melkveehouders zijn ook optimistisch: zo wordt een kruidenrijk grasland makkelijker te realiseren.’

Minder grondbewerking

Ook Wilfried Siemes, projectleider binnen het LTO Noord Innovatiefonds, is blij met de proef. ‘De drone maakt het zaaien van kleine hoeveelheden en pleksgewijs zaaien mogelijk. Doorzaaien zorgt voor minder grondbewerking, bodemstikstof wordt behouden en het organische stofgehalte blijft op peil.’

Proefbegeleider Jansma: ‘Ook maak je minder draaiuren met de trekker en voorkom je bodemverdichting. Het kiemvermogen van de zaden in de zaadbolletjes maakt het daarnaast ook mogelijk om in de zomer kruiden door te zaaien.’

Bron:

Nieuwe Oogst