Grassa-directeur: 'Grasraffinage kan helpen stikstofuitstoot terug te brengen'

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Melkveehouderij
  • Netwerk Praktijkbedrijven

Grassa onderzoekt al een aantal jaren de mogelijkheden om grasraffinage toe te passen en op te schalen. 'Grasraffinage kan een serieuze bijdrage leveren aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot', zegt Grassa-directeur Rieks Smook. Het LTO Noord Innovatiefonds leverde een financiële bijdrage aan dit onderzoek.

utrecht-02

Hoe bedoelt u dat?

'Met grasraffinage pak je het stikstofprobleem twee keer bij de bron aan. Door eiwit te winnen uit gras kan de import van soja omlaag, waardoor je ook minder stikstof importeert. En een koe gaat met ontsloten gras efficiënter om dan met vers gras, waardoor deze minder stikstof uitstoot.'

Grasraffinage startte met een proef in het noorden van Nederland. Hoe liep dat?

'In het begin is geprobeerd een mobiele machine te ontwikkelen waarmee het gras op het boerenerf kan worden verwerkt. In 2020 is die proef afgerond. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de capaciteit van een mobiele installatie te beperkt is om van het raffineren van gras een efficiënt businessmodel te maken.'

Waarom toch doorgaan met grasraffinage?

'Gras is een gewas met veel potentie. Het produceert per hectare 2,5 keer meer eiwit dan soja. De koe zet 30 procent van het graseiwit om in melk en vlees. Dat betekent ook dat 70 procent verdwijnt met de mest. Dat kan veel efficiënter. Onze overtuiging is dat met grasraffinage gras naar een hoger plan wordt getild.'

Hoe werkt grasraffinage?

'Met grasraffinage wordt de grasstructuur ontsloten en de celinhoud eruit geperst. Het proces opent 90 procent van de cellen, een koe krijgt maar 70 procent open. En het onttrekt circa 50 procent van het eiwit, het oplosbare onbestendige deel, uit het gras. In het ontsloten gras blijft het bestendige eiwit achter.

'Als in het rantsoen 60 procent van het ruwvoer wordt vervangen door ontsloten gras, blijft de melkproductie op peil terwijl de stikstofemissie van de koe omlaaggaat. Op de Dairy Campus in Leeuwarden loopt een proef om dat in de Nederlandse context te staven.

'Daarnaast doet komende winter een groep van zeven boeren uit onder andere het Netwerk Praktijkbedrijven en het programma Koe en Eiwit praktijkervaring op met het voeren van ontsloten gras. We zijn ons er heel goed van bewust dat ontsloten gras eerst nog wel geaccepteerd moet worden als ruwvoer.'

Lees hier het volledige artikel