‘Ideeën die bijdragen aan sterke sector geven mij energie’

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Voor de volgende generatie
  • LTO Noord

Je brengt er wat, maar je haalt er ook wat. Dat is kort gezegd de conclusie van Joline Brouwer na drie jaar lid te zijn geweest van de beoordelingscommissie van het LTO Noord Innovatiefonds. ‘Ik gun andere jonge agrariërs ook deze kans.’

Foto Fonds Juiste

Leden van de beoordelingscommissie beoordelen de aanvragen die boeren, tuinders en ketenpartijen indienen bij het LTO Noord Innovatiefonds voor een financiële bijdrage aan de ontwikkeling of uitvoering van hun innovatieve idee. Samen met Wilmar Rohaan vertegenwoordigt Brouwer jonge agrariërs in de beoordelingscommissie. Nog even dan, want hun termijn van drie jaar zit er bijna op.

‘Tijd voor een nieuw geluid. De termijn is er niet voor niets’, vindt Brouwer. ‘Een frisse blik houdt het fonds scherp. Het is ook een mooie kans voor een andere agrariër om met de neus boven op de nieuwste ideeën en ontwikkelingen in de agrarische sector te zitten. Ik heb er veel van geleerd.

Interessante mix

De beoordelingscommissie bestaat uit vijftien leden van regionale bestuurders van LTO Noord tot bestuurders vanuit landelijke vakgroepen van LTO Nederland en vertegenwoordigers van de agribusiness en wetenschappelijke hoek. ‘Het is een goede en interessante mix en vooral een leuke groep mensen met veel kennis. Bij de beoordeling van aanvragen ontstaat discussie, maar altijd open en respectvol. Dat is echt verrijkend’, zegt Brouwer.

De verscheidenheid aan aanvragen bij het LTO Noord Innovatiefonds is enorm, weet Brouwer. ‘Allemaal ideeën die bijdragen aan een sterke sector. Dat geeft mij energie.’

Vijf keer per jaar op vaste momenten beoordeelt de beoordelingscommissie de aanvragen. ‘Soms kun je een aanvraag direct goedkeuren, soms hebben we als beoordelingscommissie nog vragen of aanvullende eisen. Ik vind het leuk mee te denken over vernieuwend ondernemen en samen te bepalen welke innovaties kansrijk zijn.’

Een aanvraag die Brouwer is bijgebleven, is het onderzoeksproject ‘Zoute teelten’. ‘Men kijkt naar nieuwe teelten die bestand zijn tegen het zoute grondwater. Ik houd van die vooruitziende blik. Dat is waar innovatie om draait. Ergens op inspelen voordat het een groot probleem wordt.’

Bedrijfsbezoek

Alle ingediende aanvragen blijven volgen – gemiddeld zo’n veertig per jaar – is ondoenlijk. Maar minimaal één keer per jaar brengt de beoordelingscommissie een bezoek aan een agrariër die een bijdrage uit het LTO Noord Innovatiefonds heeft ontvangen. Zoals onlangs nog bij de biogashub in het Overijsselse Oxe. ‘Dan komt een aanvraag tot leven’, vindt Brouwer.

Ben je agrarisch ondernemer, jonger dan 35 jaar en wil je het stokje overnemen van Brouwer en meebeslissen over budgetten die de agrarische sector innoveren? Lees op hier de vacature.