Met injectiesysteem maisteelt duurzamer maken

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Melkveehouderij
  • Platteland en Omgeving

Door de afbouw van derogatie kan minder mest worden aangewend. Voor optimale gewasgroei en -opbrengst wordt het extra belangrijk de bemesting te doseren op de momenten dat de plant het nodig heeft. Barrie van Geresteijn van Van Geresteijn Loonbedrijf bouwt hier een machine voor.

Een mestgift tegelijk met het onderzaaien van gras in de mais tijdens het groeiseizoen kan volgens Van Geresteijn dé oplossing zijn. Hij onderzoekt samen met veehouders wat het effect is van deze manier van werken op de maisopbrengst en uitspoeling.

‘Voordat de mais de grond in gaat, geven we de helft van de mest. Vervolgens doen we, als de mais op knielengte is, tijdens het onderzaaien van gras een tweede gift’, legt Van Geresteijn uit. ‘Een machine die tegelijk met het onderzaaien een extra mestgift kan geven bestaat nog niet. Daarom bouw ik zelf een injectiesysteem op een bestaande machine voor grasonderzaai om de teelt te verduurzamen.’

Er worden drie proefvelden aangelegd. ‘Op de traditionele manier met 40 kubieke meter drijfmest voor het zaaien en bijbemesten met vloeibare meststof. En ook met 25 kubieke meter drijfmest.’

Om de effecten te onderzoeken wordt eerst een nulmeting gedaan van de nitraatvoorraad in de bodem en het grondwater. ‘Vervolgens volgen we visueel de groei van de mais, wegen we de maisopbrengst en meten we de nitraatvoorraad in de bodem en het grondwater na het groeiseizoen. Aan het einde leggen we de resultaten naast elkaar en kunnen we zien wat het meest verantwoorde en economische resultaat oplevert’, vertelt Van Geresteijn.

Kansrijk project

Volgens Wilfried Siemes van het LTO Noord Innovatiefonds is dit project innovatief en kansrijk. ‘Als de proef slaagt, tonen we een duurzame manier aan om een hogere gewasopbrengst van mais te realiseren met maximale mineraalbenutting van het eigen bedrijf. En dit biedt de mogelijkheid kunstmestvervangers in te zetten tijdens de teelt.’

Van Geresteijn is blij met de financiële ondersteuning van het Innovatiefonds. ‘Zo kunnen we meer doen. Door te proberen leren we.’

Zelf een idee voor een project? Neem een kijkje op de pagina van het LTO Noord Innovatiefonds.