Strijd om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen wordt online gevoerd

  • Gewasbescherming
  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
  • Bodem en Water

Hoewel er veel manieren en technologieën zijn om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, stagneert de vooruitgang de laatste jaren. Dat is zorgelijk voor het milieu en de agrarische sector.

Om emissie via het erf, perceel en drift te verminderen, startten BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland de online mediacampagne #Emissiereductiesprint. De samenwerkende partijen ontvingen hiervoor een financiële bijdrage vanuit het LTO Noord Innovatiefonds.

Via de campagne #Emissiereductiesprint gaven de betrokken partijen een extra impuls aan de bewustwording over de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Op sociale mediakanalen en in vakmedia zijn kennis, tips en inspiratie gedeeld met akkerbouwers, loonwerkers en andere doelgroepen. ‘We hebben de techniek, dus pak de handvatten die er zijn’, stellen de drie initiatiefnemers.

Verantwoordelijkheid

Hedwig Boerrigter, kennismatcher akkerbouw bij DAW, licht toe: ‘Het is de verantwoordelijkheid van alle boeren en tuinders om letterlijk het middelenpakket uit de sloot te houden. Iedere druppel die per ongeluk in de sloot terechtkomt is er één te veel.’ De initiatiefnemers benadrukken dat boeren en tuinders al duurzaam telen en belang hebben bij een schone sloot en een gezond milieu. ‘Daarnaast is het voor ons allemaal van belang dat het effectief middelenpakket beschikbaar blijft en waterkwaliteitsdoelen kunnen worden behaald.'

Normoverschrijdingen

Voorzitter Tineke de Vries van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente wijst op het belang om normoverschrijdingen te voorkomen. ‘We willen afgerekend worden op doelen in plaats van het moeten voldoen aan middelvoorschriften’, zegt ze. ‘Het voorkomen van normoverschrijdingen staat dan wel met stip op één.’

De gezamenlijke aanpak en de gedeelde belangen sluiten aan bij de beoordelingscriteria van het LTO Noord Innovatiefonds. ‘Het is van groot belang dat alle partijen in de sector bewust zijn van de doelen die op ons afkomen. Door proactief de doelen aan te pakken die op ons afkomen, voorkomen we dat regels strenger worden. Met deze intensieve campagne hopen we dat we een grote slag in bewustwording hebben hebben’, zegt Wilfried Siemes, projectleider bij het LTO Noord Innovatiefonds.

Heeft u zelf een idee of een plan en kunt u financiële ondersteuning gebruiken? Dien dan uw aanvraag in bij het LTO Noord Innovatiefonds. Dit fonds stelt aanvraagrondes open voor samenwerkende agrarisch ondernemers en anderen die aan de slag willen gaan met innovatie ideeën. Meer informatie is te vinden op ltonoord.nl/innovatiefonds.