Beantwoord onderstaande vragen en je weet direct of jij kans maakt op een bijdrage van LTO Noord Innovatiefonds.

Mijn idee versterkt de positie in de markt door:

 • Meerwaarde aan het product te geven
 • Verlaging van de kostprijs door samenwerking

Mijn idee versterkt het platteland door een combinatie van land- en tuinbouw met:

 • Aanvullende opbrengsten uit natuur, landschap of water
 • Nevenactiviteiten als recreatie, zorg en educatie
 • Duurzame energieproductie

Én:

 • Mijn idee is vernieuwend
 • Ik werk samen met minimaal 3 ondernemers
 • Ik investeer samen met andere initiatiefnemers en wij dragen samen het risico

Jouw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 • Versterken marktpositie
 • Duurzame ontwikkeling platteland in relatie tot de positie van land- en tuinbouw
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Versterking sociaaleconomische positie ondernemer en bedrijf.

Heb je de meeste vragen met JA beantwoord? Dan is de kans groot dat jouw idee in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit LTO Noord Innovatiefonds. Klik hier voor het aanvraagformulier. Je kunt jouw aanvraag mailen naarinnovatiefonds@ltonoord.nl.