Animo voor kleine windmolens

  • Duurzame Energie

Boeren en tuinders in Friesland, Drenthe en Groningen willen investeren in kleine windmolens. Dat blijkt uit de ledenraadpleging van LTO Noord regio Noord. Windenergie in het belang van ons allemaal.

noord-holland-landschap-7

‘Met windenergie kunnen we voorkomen dat vruchtbare landbouwgrond verloren gaat aan zonneparken’, zegt regiobestuurder Tineke de Vries.

Aan de ledenraadpleging in de drie noordelijke provincies deden 636 respondenten mee. Uit de resultaten blijkt dat veel agrariërs al geïnvesteerd hebben in duurzame energie of dit graag willen doen. Zo heeft maar liefst 54 procent van de respondenten geïnvesteerd in zonnepanelen en wil 36 procent investeren in een kleine windmolen. Ook blijkt dat 8 procent van de respondenten in Groningen en Drenthe al over een kleine windmolen beschikt. Vooral onder agrariërs in Friesland is veel animo voor kleine windmolens. Dit heeft er alles mee te maken dat boeren en tuinders in deze provincie pas sinds kort maximaal drie windmolens met een ashoogte van 15 meter mogen aanleggen om te voorzien in duurzame energie. ‘De provincie heeft de Verordening Romte Fryslân op dit punt aangepast’, weet De Vries.

Regionale Energiestrategieën

De aanleiding van dit onderzoek zijn de Regionale Energiestrategieën (RES) die in de drie noordelijke provincies worden gemaakt. ‘Daar zijn wij bij betrokken. Voor het halen van de klimaatdoelstellingen gaan de provincies nog meer inzetten op duurzame energie. Denk niet alleen aan zonnepanelen en windenergie, maar ook aan zonneparken. We willen voorkomen dat kostbare en vruchtbare landbouwgronden verloren gaan’, zegt de regiobestuurder. ‘Blijkbaar zijn veel zonneparken in handen van buitenlandse investeerders. Deze gronden zien wij als agrarische sector waarschijnlijk niet meer terug. Daarom is het zaak dat wij de vinger aan de pols houden en betrokken worden bij het maken van de RES.’

LTO Noord wil meer ruimte voor de aanleg van zonnepanelen op daken en de investering in windenergie op het boerenerf. ‘Maar hoe denken onze leden daarover? Dat is voor ons belangrijk. Uit de ledenraadpleging blijkt dat veel leden al geïnvesteerd hebben in duurzame energie of belangstelling hiervoor hebben, maar zich nog niet hebben verdiept in de materie of niet weten waar ze moeten beginnen. Daar willen wij hen in ondersteunen.’

Begeleidingstraject

In Drenthe heeft LTO Noord afspraken gemaakt met de provincie en gemeenten om agrariërs bij dit vraagstuk te begeleiden. ‘Wij gaan de boer op en zorgen dat de praktijk, kennis en deskundigheid worden meegenomen naar de provincie. We werken nauw samen. Er zitten geen commerciële partijen tussen. Met deze aanpak kunnen we boeren beter begeleiden in de investering en subsidieaanvraag’, zegt De Vries. ‘Dit begeleidingstraject willen we ook uitrollen in de provincies Friesland en Groningen. Daar gaan we mee aan de slag.’

Bron: Nieuwe Oogst