Boerderijwindmolen aanleggen, waar moet je op letten?

  • Duurzame Energie
  • Windenergie

Steeds meer gemeentes werken aan het ruimtelijk beleid om boerderijwindmolens mogelijk te maken, ook LTO Noord pleit voor meer mogelijkheden in het ruimtelijke gebied voor kleine en middelgrote windmolens. Uiteraard in gebieden waar de landschappelijke inpassing goed geborgd wordt. Onze leden zijn volop bezig met verduurzamen.

vollegrondsgroenteteelt-128

Gelijktijdigheid in combinatie met zon

Door een windmolen met zonnepanelen te combineren stijgt de gelijktijdigheid, je benut dus meer van je eigen opgewekte energie. Zon- en windenergie vullen elkaar goed aan: op zonnige dagen zorgen de zonnepanelen voor duurzame energie, terwijl ’s nachts en in de winter de windmolen meer energie oplevert. Na verwachting wordt de salderingsregeling afgebouwd, daarom is het belangrijk dat je zoveel mogelijk van je eigen energie zelf benut.

Welke windmolen interessant is, is afhankelijk van: het verbruik, de aansluiting, locatie en de mogelijkheden in het ruimtelijk beleid. Voor een goede gelijktijdigheid van opwek en verbruik is het gebruikelijk om 2/3 van je verbruik met windenergie op te wekken en (net iets meer dan) 1/3 met zonne-energie.

In deze flyer lichten we 4 windmolens uit.

Locatie belangrijk

De opbrengst uit windenergie is afhankelijk van je locatie en andere omgevingsfactoren. Windsnelheden van 5 m/s vind je vooral terug aan de kust en 4 m/s meer landinwaarts. De opbrengsten zijn gebaseerd op open vlaktes, maar nabij gelegen bomen en gebouwen (bijvoorbeeld schuren of stallen) kunnen de opbrengst sterk verminderen. De positie op het erf is dus erg bepalend in hoeveel energie de windmolen opwekt.

"Uit een ledenraadpleging van Regio Noord bleek dat er interesse is voor boerderijwindmolens, maar het werd ook duidelijk dat er behoefte is aan meer informatie."

Rotoroppervlakte van belang in nieuwe ISDE subsidie

Sinds begin dit jaar is er ISDE subsidie beschikbaar voor boerderijwindmolens. De subsidieregeling spreekt over een maximale rotordiameter van maximaal 500 m2 en hoogte van de subsidie is 66 euro per m2 rotoroppervlak. De regeling is bedoeld voor de doelgroep met aansluitingen van 3×80 A of lager. Tevens wordt de subsidie eenmalig verstrekt en niet over de jaren heen gespreid zoals de SDE++ subsidie. Windenergie is ook vaak subsidiabel in de jonge boeren regeling.