Energiebesparing op een melkveebedrijf, 4 stappen

  • Duurzame Energie

Je hebt invloed op de hoogte van jouw stroomrekening, door het stroomverbruik te verlagen betaal je minder en verlaag je de CO2-uitstoot van jouw bedrijf. Er is veel bekend over energiebesparende maatregelen, in dit artikel beschrijven we vier stappen die je als melkveehouder kunt nemen.

veehouder-van-diest-194

Stap 1: Weet waar je staat

Zoek uit wat het stroomverbruik is, wij adviseren om dit het stroomverbruik te berekenen in kWh per 1.000 kg melk.

Let bij het bepalen van het stroomverbruik op het volgende:

  • Denk aan het in mindering brengen van stroomverbruik door neventakken (meten of schatten) en huishouden (± 5.000 kWh).
  • Denk aan het meetellen van eigen verbruik van opgewekte stroom: (eigen verbruik = totale opwek – teruglevering).

Deel het totale stroomverbruik, in kWh, door het aantal tonnen melk dat je gedurende het desbetreffende jaar produceerde.

Stap 2: Vergelijken

 

Het stroomverbruik in kWh per 1.000 kg melk is nu bekend, wij adviseren om dit te vergelijken met het verbruik op andere bedrijven. Hieronder zie je twee grafieken, zit je rond het gemiddelde of zelfs richting de meest verbruikende 10%? Dan valt er flink wat stroom te besparen en is het altijd de moeite waard om aan de slag te gaan. Zit je dichter bij het optimale verbruik? Dan is er geen noodzaak om aan de slag te gaan, maar wij adviseren wel om volgend jaar opnieuw te kijken waar je staat.

Stap 3: Grootverbruikers zoeken

Als bij stap 2 blijkt dat er nog flinke winst te behalen valt, dan is de volgende stap het zoeken van apparatuur die teveel verbruikt. Hiervoor geldt: meten is weten. Met tussenmeters kan per groep of apparaat gemeten worden, door interpretatie van de meetresultaten bepaal je welke apparatuur onnodig veel verbruikt. Hiervoor moet je wel weten hoeveel stroom bepaalde apparaten bij optimaal verbruik horen te verbruiken. In stap 4 beschrijven we het te verwachten stroomverbruik van enkele grootverbruikers, leveranciers beschikken over specifieke gegevens.

Stap 4: Grootverbruikers aanpakken

Na stap 3 weet je welke apparatuur teveel verbruikt. Er zijn twee mogelijkheden om dit aan te pakken:

  1. Repareren, onderhouden en afstellen
    Onderhoud, reparatie, en afstellen zijn relatief goedkope methoden om stroom te besparen. Het dichten van luchtlekken of het beter afstellen van de voorkoeler of warmteterugwinning zijn hier voorbeelden van. Praktische aandachtspunten voor de grootste stroomverbruikers op het melkveebedrijf vind je hieronder.

  2. Vervangen
    Het vervangen van apparatuur gebeurt normaalgesproken pas wanneer apparatuur aan het eind van zijn levensduur is. Toch kan vervroegde vervanging een goede keus zijn. Vraag leveranciers van apparatuur naar het stroomgebruik en maak hierover afspraken. Plaats bij de aanschaf van nieuwe apparatuur meteen een tussenmeter zodat je de gemaakte afspraken kan monitoren. Kijk niet alleen naar de investeringskosten, maar neem ook de stroomkosten en de onderhoudskosten mee.

Verbruik en aandachtspunten grootverbruikers

Vacuümpomp

Frequentieregeling op de vacuümpomp is verplicht vanaf een verbruik van 50.000 kWh. Ook bij een lager verbruik kan een frequentieregeling of aanschaf van een nieuwe frequentiegeregelde vacuümpomp rendabel zijn. Een verbruik van 3 kWh / 1.000 kg melk is haalbaar.

Koelinstallatie

Een voorkoeler verlaagt het verbruik van de koelinstallatie aanzienlijk. Voor optimale voorkoeling is het juist afstellen van de stroomsnelheid van het water en de melk van belang. Let er daarnaast op dat de koelinstallatie zo koud mogelijk staat en koude buitenlucht kan aanzuigen (verplicht vanaf een verbruik 50.000 kWh). Houd de roosters van de koelinstallatie schoon. Bij optimale voorkoeling is voor de gehele koelinstallatie een verbruik van 4 kWh / 1.000 kg melk haalbaar.

Warmteterugwinning (WTW)

Warmte van de melk kun je benutten om de energiebehoefte van de warmwatervoorziening te verkleinen. Benut zoveel mogelijk van jouw WTW-water, plaats de WTW-installatie op een warme locatie. Bij beschikbaarheid van voldoende WTW-water is voor de warmwatervoorziening een verbruik van 3 kWh / 1.000 kg melk haalbaar.

Compressor (AMS)

Plaats de compressor in een zo koud mogelijke ruimte, en laat koude buitenlucht aanzuigen. Het kost minder energie om koude lucht samen te persen. Let op luchtlekken.

Bronwatersysteem

Het opduwen van water vraagt minder energie dan het aanzuigen van water: kies voor een bronpomp in de put. Plaats waterleidingen met een grote diameter, zodat met lagere druk voldoende water kan worden opgepompt. Een stroomverbruik van 3 kWh / 1.000 kg melk is haalbaar.

Verlichting

Plaats energiezuinige verlichting die meer dan 100 lumen per Watt geeft. Denk na over de schakeling van het licht. Gebruik tijdsklokken en beperk nachtverlichting. Stroomverbruik is afhankelijk van het gewenste lichtniveau en ligt tussen de 4 en 6 kWh / 1.000 kg melk.

Meer praktische aandachtspunten vind je in deze brochure. Op deze website kun je de mogelijke besparing van een voorkoeler of warmteterugwinningsinstallatie berekenen.

Factsheet: Stappenplan energiebesparing