Energiemanagement: meten is weten

 • Duurzame Energie

Wil jij een lagere stroomrekening op jouw bedrijf? Dan moet je weten hoeveel stroom jij verbruikt en wanneer jij deze stroom verbruikt. Gebruik hiervoor tussenmeters en energieverbruiksmanagers.

vollegrondsgroenteteelt-128

Tussenmeter

Met tussenmeters (kilowattuurmeters) kun je per groep of per apparaat het stroomverbruik meten. Een goede tussenmeter kost € 100,- tot € 200,-. Tussenmeters zijn verkrijgbaar in de vorm van een stekkermeter, een module voor de groepenkast of een losse meter die in de aanvoerleiding wordt geplaatst. Ze zijn beschikbaar in een 1-fase of 3-fase variant.

Let op dat het apparaat zelf, en de plaatsing ervan, voldoet aan de relevante normen. Plaatsing door een installateur is daarom sterk aan te raden.

Na aanschaf en plaatsing van de tussenmeter(s) volgt een periode van meten. Het stroomverbruik varieert, dus meet minimaal 3 dagen. Start en eindig de meting op hetzelfde tijdstip, een verschil van een paar uur heeft immers een flinke invloed op de uitkomst. De voorkeur gaat uit naar metingen over een periode van één of meerdere legingen van de melktank. Je kunt verbruik dan ook eenvoudig aan de hoeveelheid geproduceerde melk koppelen.

Met behulp van het stappenplan energiebesparing bepaal je de vervolgstappen.

Gelijktijdigheid

Gelijktijdigheid slaat op het deel van de op het bedrijf opgewekte energie dat meteen op het bedrijf gebruikt wordt. Dit is het verbruik dat achter de meter blijft.
Uw stroomprijs bestaat uit:

 • Kale stroomprijs
 • Opslag Duurzame Energie (ODE)
 • Energiebelasting
 • BTW

Het verhogen van jouw gelijktijdigheid is van belang wanneer je niet kunt salderen. Dan betaal je naast de kale stroomprijs ook ODE, energiebelasting, en BTW voor elke kWh die je van het net afneemt. De BTW over aan het net geleverde stroom krijg je terug, maar de ODE en energiebelasting niet. Een zo groot mogelijk deel van de door jezelf opgewekte energie gebruiken is dan voordelig. In de periode 2023 – 2031 wordt de salderingsregeling afgeschaft en wordt het voor alle bedrijven die zelf energie produceren aantrekkelijk om een zo groot mogelijk deel direct te gebruiken.
Over het algemeen geldt dat de gelijktijdigheid bij een windmolen hoger is dan bij zonnepanelen. Een windmolen heeft een veel vlakker productieprofiel.
Inzicht in het verbruiksprofiel maakt het gemakkelijker om jouw gebruik af te stemmen op de opwek en zo de gelijktijdigheid te verhogen.

Hoe kun je gelijktijdigheid verhogen?

 1. Vervang een gasboiler door een elektrische boiler;
 2. Warm de boilers zoveel mogelijk met eigen geproduceerde elektriciteit op (dus overdag wanneer je zonnestroom produceert);
 3. Ga na welke apparatuur je kunt elektrificeren (bijv. elektrisch voeren of gebruik van een elektrische shovel);
 4. Is de koeling aan vervanging toe? Overweeg de aanschaf van ijsbankkoeling waarbij met zonnestroom overdag ijswater gemaakt kan worden;
 5. Plaats je extra panelen bij? Plaats panelen in een oost-west opstelling zodat je over een groter gedeelte van de dag over zonnestroom beschikt;
 6. Op termijn, na afschaffing van de salderingsregeling, wordt ook de plaatsing van een accu om het nachtverbruik te overbruggen interessant.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Factsheet: Verbruik inzien en begrijpen