Stagiair aan het woord: Onderzoek naar waterstof

  • Duurzame Energie

Roald Slagter komt uit Grootebroek en liep van half augustus 2020 tot februari 2021 stage bij Team Energie van LTO Noord. Roald studeert Bedrijfskunde en Agribusiness aan Van Hall Larenstein te Leeuwarden en was onder andere betrokken bij de ‘Zon op dak’-projecten en deed zijn onderzoek naar waterstoftoepassingen op Texel.

noord-holland-landschap-1

Stage bij LTO Noord

Hoe ben je bij LTO Noord terecht gekomen en wat heb je gedaan tijdens je stage?

“Via een vorige stagiair bij Team Energie ben ik bij Wouter Veefkind terecht gekomen. Ik heb meegeholpen met de ‘Zon op dak’-projecten in de kop van Noord Holland en het Groene Hart en heb onderzoek gedaan bij project ‘Waterstof’”.

“Ik heb mijn onderzoek gedaan over de toepassingsmogelijkheden van waterstof voor ondernemers op Texel, waarbij ik bestaande onderzoeken en businesscases bekeken en vergeleken heb. Ook interviewde ik experts die onderzoek uitvoeren bij TNO, Enpuls en de PPS Landbouw en Energie”.

Waterstof belangrijk voor boer en tuinder

“Waterstof kan gebruikt worden als brandstof, net als diesel of benzine of in combinatie met een brandstofcel. Bij een brandstofcel wordt waterstof middels een chemische reactie omgezet naar elektriciteit, deze elektriciteit kan dan worden gebruikt in een elektromotor. De toepassingen zijn eindeloos maar de techniek bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Voor agrarisch gebruik moet je denken aan het gebruik in trekkers, heftrucks en vrachtauto’s, maar ook om mee te verwarmen, drogen en voor de productie van kunstmest.”

“De kostprijs van groene waterstof ligt nu op ongeveer op €4,50 per kilogram, deze kosten zullen waarschijnlijk gaan dalen in de komende jaren. Groene stroom wordt namelijk goedkoper en ook de elektrolysers zullen naarmate er meer worden geproduceerd dalen in prijs. De verwachting daarentegen is dat de prijs van grijze waterstof, waarbij CO2 wordt uitgestoten, zal stijgen. De uitstoot van CO2 zal zwaarder belast gaan worden, tegen 2030 zullen groene waterstof en grijze waterstof even duur zijn in gebruik volgens experts.”

“Waterstof biedt veel potentie om de agrarische sector te vergroenen, voornamelijk met het gebruik ervan. Ook in de kleinschalige productie zie ik kansen, wel zal er dan nog wat meer geld vanuit de overheid bij moeten komen om de businesscase rendabel te krijgen.” 

Stage in Coronatijd

“De situatie rondom Corona bracht de nodige uitdagingen met zich mee, zo gaf het vele thuiswerken een vreemde dimensie aan de stage. Toch is ben ik blij met de kans die mij geboden is en ben ik blij met de goede sfeer die heerste, “Keep up the good work!”.”

Roald Slagter
Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden