Aanmeldformulier Kennisevent 8 juni

Toekomst voor de landbouw in het noordelijk Zeekleigebied?

Toekomst voor de landbouw in het noordelijk Zeekleigebied?

 

De akkerbouw, en in het bijzonder de pootgoedteelt is van grote economische en maatschappelijke waarde in de Waddenregio. Toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling zet de zoetwatervoorziening onder druk en vergroot het risico op verzilting. Boeren en beleidsmakers zoeken naar kennis en perspectief hoe hier mee om te gaan.

Datum: Donderdag 8 juni van 11.00 - 16.00 uur
Plaats: Theater de Harmonie Leeuwarden

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Kennisevent 8 juni 2023