Column Trienke Elshof: Rechts, links of in het midden

  • Regio Noord

Nog een paar dagen en dan is bekend wat de uitkomst van de Provinciale Statenverkiezingen zal zijn. Nog nooit eerder is de landelijke politiek zo bepalend voor de uitkomst geweest.

Nog nooit was er zoveel keuze uit enorme lijsten kandidaten van verschillende partijen.

De verkiezingen brengen groepen mensen in beweging die zich voorheen nauwelijks met politiek bemoeiden. Zij voelen zich geroepen, deels uit onvrede, om nu hun stem te laten horen. Den Haag luistert volgens hen niet meer. De Provinciale Statenverkiezingen met een andere stemverhouding moeten daar verandering in brengen, vooral in de Eerste Kamer.

De situatie in het aardbevingsgebied in Groningen, het immigratiebeleid en stikstof. Deze en vele andere onderwerpen zijn de basis van de ontstane onvrede. Gevestigde partijen hebben onvoldoende aangevoeld wat leeft in de gemeenschap of hebben daar niet op geanticipeerd.

Vul de stemwijzer in, bezoek de debatten en breng uw stem uit. Het gaat om onze toekomst.

Trienke Elshof

Het stikstofbeleid lijkt onuitvoerbaar te worden op de manier waarop het nu is ingezet. De voorlopige uitkomsten van de natuurdoelanalyses die provincies maken om te bepalen wat nodig is om de natuur te herstellen, lijken erop aan te sturen dat Nederland lange tijd helemaal op slot gaat wat betreft vergunningverlening. De halsstarrige houding van de politiek dat de doelen in 2030 behaald moeten worden, lijkt onmogelijk en onuitvoerbaar. Daar moet verandering in komen.

De nieuwe gezichten in de Provinciale Staten zullen met veel ambitie aan hun taak beginnen. Zij zullen proberen beleid van tafel te krijgen, kijken wat werkelijk nodig is, mogelijk compromissen moeten sluiten en een coalitie vormen met andere partijen. Zij zullen beslissingen nemen die misschien niet aansluiten bij het partijbelang, maar nodig zijn om in de volgende ronde weer een punt te kunnen scoren.

De uitkomst van de provinciale debatten landt uiteindelijk op ons erf. Dat gaan we merken. Vul de stemwijzer in, bezoek de debatten en breng uw stem uit. Het gaat om onze toekomst.

Bron:

Nieuwe Oogst

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal.

Trienke Elshof - Witteveen

Voorzitter Regiobestuur LTO regio Noord

Alle blogs van onze auteurs