Boeren voelen zich verantwoordelijk voor weidevogels

  • Deltaplan Biodiversiteitsherstel
  • Regio Noord
  • Friesland

Boeren willen dat het aantal weidevogels in Nederland behouden blijft. Helaas neemt het aantal weidevogels de laatste jaren af. Dit komt onder andere door roofdieren. Boeren voelen zij zich verantwoordelijk voor de weidevogels en nemen daarom verschillende maatregelen om de weidevogels te beschermen.

‘Wij geven om de weidevogels en ons land. Daarom zorgen wij er ook goed voor. Wij hebben hierin een verantwoordelijkheid en doen ook zoveel mogelijk om de weidevogels te beschermen’, aldus Jan Teade Kooistra regiobestuurder LTO Noord regio Noord. 

 

Weidevogels beschermen

Eén van de dingen die boeren doen is het gebruik van metalen pannen die bij het bemesten met sleepslangen als een helm over de nesten worden geplaatst.  Daarnaast is het gebruikelijk dat de (kieviet)nesten  tijdens bewerking van de akkerbouw- of maispercelen tijdelijk worden verplaatst. Omdat het hierbij van groot belang is te weten waar de nesten liggen wordt de vogelwachter ingeschakeld. Een hightech benadering hierbij is dat ook steeds vaker drones gebruikt worden om de nesten te vinden. Ook wordt er tijdens het maaien van binnen naar buiten gewerkt om dieren en vogels naar omliggende percelen te drijven. Er zijn ook boeren die het maaien uitstellen, om de nesten veilig te houden. Sommige boeren gaan nog een stap verder en investeren in plasdraspompen en aanleg van kruidenrijke mengsels om daarmee de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren. 

 

Levend land

We zien een positieve motivatie bij boeren ontstaan om de weidevogel te beschermen. Boer Jelle Zeilstra: “Ik doe mijn best om mijn land vogelvriendelijk te maken zoals uitgesteld maaien en plasdrasgebieden, maar ook het slootwaterpeil heb ik 20 tot 30 cm omhoog gezet. Ik stop er veel geld en tijd in, maar we hebben nu een levend land met kruiden en vogels en dat is fantastisch om te zien. Ik zou het zonde vinden voor de natuur als dat zou verdwijnen. De vogels horen hier.”

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Van oudsher is er al een goede band tussen boer en vogelwachter. Frans Kloosterman, voorzitter Bond Friese Vogelwachten (BFVW): “We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de weidevogel te beschermen. “Een vogelwachter spreekt met de boer af om het land te mogen betreden. We markeren en registreren nestjes en we geven de boer voorlichting over hoe ze een goede omgeving kunnen creëren voor de weidevogel. Momenteel werken we aan een GPS kaart waarop de nesten te zien zijn, zo proberen we het ook makkelijker te maken voor de boer. 

 

Positieve benadering

Een positieve benadering zoals Grutsk op us Greidefûgels zorgt voor draagvlak voor weidevogelbeleid en motiveert ook boeren om het goed te (blijven) doen. Kooistra: “We blijven benadrukken dat de overgrote meerderheid van de boeren zich goed inspant om de weidevogels te beschermen.” 

 

Roofdieren

De laatste decennia zorgen roofdieren voor een grote vermindering van eieren en vogels. Deze waarneming wordt ondertussen door onderzoek ondersteund.  LTO Noord roept provincies daarom ook op om beleid te maken zodat predatoren actief bestreden kunnen worden.