Column Trienke Elshof: Begrip voor elkaar is de enige remedie

  • Regio Noord

De omgekeerde vlaggen op het Nederlandse platteland waren voor NRC-journalist Karel Smouter aanleiding om op onderzoek uit te gaan.

Hij bracht eind 2022 een boek uit met de titel Blauw Wit Rood. Enige tijd daarvoor was de journalist verhuisd naar het oosten van het land om van dichtbij mee te maken waarom er zoveel woede en protest is met de vlag als symbool.

De rode baan van de vlag staat voor het volk, de witte voor de kerk en de blauwe voor de adel. Door de vlag om te draaien, staat het volk onder de adel. Dit kan zo niet bedoeld zijn, wordt gesteld in het boek. Het kan zo in werkelijkheid wel beleefd worden: de adel (stad) bepaalt wat het volk (platteland) mag.

Het platteland zal altijd een stap extra moeten doen om gehoord te worden.

Trienke Elshof

In het boek wordt beschreven van wie de Nederlandse identiteit is, hoe landschap wordt beleefd en wie daarin een stem heeft. De journalist was uitgenodigd bij de ledenraad van LTO Nederland om een presentatie te geven over zijn boek. Om eens zelf te ervaren hoe het is om bevraagd te worden, stelde hij voor dat de mensen in de zaal vragen aan hem stelden.

De journalist was verrast door de heftigheid van de vragen. Een van de vragen was waarom sommige beelden van boeren sterk worden uitvergroot. Ook waren er twijfels over de waarheidsvinding van de media. Waar de journalist het meest van schrok was het gevoel van wantrouwen. Wat een geïnterviewde boer inbrengt wordt steevast verdraaid naar een ongewenste richting, volgens de vraagsteller. Namelijk de richting die de meeste lezers trekt.

Misschien bevestigde de discussie in de ledenraad wel hetgeen in het boek beschreven staat. De grote Nederlandse kranten zitten samengepakt in een straal van nog geen 2 kilometer op de Amsterdamse grachtengordel. Zij worden beïnvloed door de directe omgeving. Het platteland zal altijd een stap extra moeten doen om gehoord te worden. Begrip voor elkaar is de enige remedie. Ik voorspel dat de vlaggen nog wel even blijven hangen.

Bron:

Nieuwe Oogst

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal.

Trienke Elshof - Witteveen

Voorzitter Regiobestuur LTO regio Noord

Alle blogs van onze auteurs