Demo's snijmais in augustus/september

 • Regio Noord
 • Friesland
 • Veenweide Friesland
Datum
-
Tijden
Locatie
diverse locaties, zie bericht

Geteeld:
met ondiepe grondbewerking,
zonder chemische gewasbescherming,
met aandacht voor biodiversiteit

Verspreid over het Veenweidegebied in Fryslân liggen er in het kader van het Praktijknetwerk Duurzame Snijmaisteelt in het Friese Veenweidegebied vier demovelden met:
• Grondbewerking: Kvick-finn, strokenfrees, hakfrees, overtopfrees
• Onkruidbestrijding: Onderzii, mulchen, maaien, frezen in de rij, rotoweeder
• Mengteelten: Mais/stokslabonen, mais/boekweit facelia, mais/sorghum, mais/zonnebloemen
• Biodiversiteitstroken: Tarwe/lupine, graan/erwt

Benieuwd naar de resultaten dit jaar?
Wij organiseren weer bijeenkomsten in/bij het veld waar wij geïnteresseerden graag bijpraten over de stand van zaken en zowel de snijmais met strokenteelt, de stand van de stokslabonen én de andere gewassen laten zien. Dit doen we in:

 • Rotsterhaule, op donderdag 25 augustus 20.00 uur
  Loonbedrijf Hoekstra, op het perceel van Mts. Boon (tegenover Hielke Bangmaweg 2, Rotsterhaule)
 • Vegelinsoord, op maandag 29 augustus 20.00 uur
  Loonbedrijf Benny Lenes, Hornstermeerweg 2, Vegelinsoord (perceel ligt na ca. 400 meter links)
 • Haskerdijken, op vrijdag 2 september 14.00 uur
  Loonbedrijf Brak, op het perceel van Berend Mulder, Kapellewei 1, Haskerdijken

Je bent van harte welkom bij één (of meer) van deze demo’s. Aanmelden is gewenst (met het oog op de hoeveelheid koffie/thee). Stuur hiervoor een e-mail met ‘ja ik kom op .. augustus/september’ naar Bianca Domhof. Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen.

‘Het Praktijknetwerk duurzame snijmaisteelt Veenweide’ is een Veenweideproject van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door LTO Noord en Nordic Maize Breeding i.s.m. vier loonbedrijven en melkveehouders