Fascinating kan verschil maken

  • Regio Noord
  • Groningen
  • Fascinating

De Groningse landbouw verkent via het vernieuwingsprogramma ‘Fascinating’ de kansen van het telen van hoogwaardige eiwitrijke gewassen.

Een van de projecten is het ‘Praktijknetwerk kansrijke eiwitgewassen’ waarin boeren ervaring opdoen met deze teelt met als streven om in samenwerking met de industrie een goed verdienmodel te ontwikkelen. Geert Kloetstra, betrokken vanuit LTO Noord: ‘Doel is de positie van Groningse boeren te versterken.’ Donderdag 31 maart is er een digitale themabijeenkomst.

Het vernieuwingsprogramma ‘Fascinating’ van Agrifirm, Avebe, Cosun, FrieslandCampina, LTO Noord en provincie Groningen is onderdeel van het Nationaal Programma Groningen. Dit programma is in het leven geroepen om de economische schade na het stoppen van de gaswinning in Groningen op te vangen. Het programma ‘Fascinating’ richt zich op een circulair landbouwsysteem en doet onder meer onderzoek naar de kansen van hoogwaardige eiwitrijke gewassen.

‘Dit programma is een samenwerking tussen industrie en landbouw. De industrie is aangehaakt om eiwitgewassen en aardappelen anders en beter te verwaarden, maar het begint allemaal bij de individuele boer die die gewassen teelt. Zonder de boer gebeurt er niets’, licht Kloetstra toe.

Luzerne en sojabonen in opkomst

Eiwitrijke gewassen zoals luzerne en sojabonen zijn in opkomst bij consumenten vanwege de keus om meer plantaardig te eten. Tegelijkertijd zijn landbouw en industrie om eiwitten te telen en te verwerken nog volop in ontwikkeling. In het programma ‘Fascinating’ is die experimenteerruimte er ook, weet de beleidsadviseur van LTO Noord.
‘Daarom is er ook het ‘Praktijknetwerk kansrijke eitwitgewassen’ waar boeren de teelt kunnen uitproberen zonder al te veel financieel risico te lopen. Deelnemers krijgen begeleiding en kunnen kennis en ervaringen uitwisselen over de teelt.’

Deelnemers streven naar een circulair en natuurinclusief landbouwsysteem dat ook bijdraagt aan een beter verdienmodel van boeren. ‘De industrie wil eiwitten beter verwaarden, maar die winst vloeit ook terug naar de boeren. De door hen geteelde aardappelen of veldbonen worden namelijk ook meer waard. Daar waak ik echt voor binnen ‘Fascinating’, benadrukt Kloetstra.

Eiwitregio van Nederland

Jacob Grijpma is een van de deelnemers aan het praktijknetwerk. Hij teelt zomer- en winterveldbonen. Tijdens de digitale bijeenkomst licht hij toe waarom hij meedoet. Kloetstra: ‘Ik hoop dat het andere boeren ook over de streep trekt. Hoe mooi zou het zijn als Groningen eitwitregio van Nederland wordt?’

Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord is lid van de raad van toezicht van ‘Fascinating’. Zij denkt ook dat Groningen met eiwit het verschil kan maken. ‘Het programma biedt Groningse boeren de mogelijkheid om een extra gewas aan het bouwplan toe te voegen wat rendeert. Het traditionele Groningse bouwplan bestaat uit bieten, aardappelen en graan. Door een eiwitgewas toe te voegen dat wordt verwerkt tot een product in de keten met meerwaarde voor een eiwitrijk plantaardig dieet, realiseer je een extra opbrengst en werk je tegelijkertijd aan verduurzaming van het bouwplan vanwege de keuze uit meerdere gewassen. Ik vind dat veelbelovend’, zegt Elshof.

De digitale bijeenkomst op donderdag 31 maart begint om 20 uur. Aanmelden kan via ltonoord.nl/themabijeenkomsten.