Frustraties en schade door roek in mais - we roepen op om je schade te claimen

  • Regio Noord
  • Friesland
  • Faunabeheer
  • Drenthe
  • Groningen

Op dit moment storten roeken zich in grote getalen op de pas gezaaide maïs. De schade die hierbij optreedt is niet alleen frustrerend, maar kost ook geld. LTO Noord roept haar leden in Groningen, Friesland en Drenthe op om voor deze schade een tegemoetkoming aan te vragen bij BIJ12.

spruiten-05

Regiobestuurder Jan Teade Kooistra: “Het melden van schade is van belang om financieel gecompenseerd te worden, en daarbij geeft het ook informatie over de omvang van schade aangericht door roeken. Hiermee kan er adequaat provinciaal beleid gemaakt worden in de bestrijding van die schade.”

Sinds het wegvallen van de vrijstelling om de schade door roeken met het geweer te bestrijden is in het beleid rond dit dier een probleem ontstaan. De Inzet van het geweer om verjaging te ondersteunen was een probaat middel in het voorkomen van gewasschade. Op provinciaal niveau wordt gewerkt aan beleid om dit probleem te repareren. Daarna zal de Faunabeheereenheid nog een faunabeheerplan moeten vaststellen. Hierbij is het essentieel dat er schadecijfers beschikbaar zijn waarmee onderbouwd kan worden dat afschot nodig is.

Heb je schade, vraag een tegemoetkoming aan via Bij12. En vervolgens log je in op 'Mijn Faunazaken'.

Let op:

  • Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet je op tijd, dat wil zeggen binnen 7 werkdagen nadat je schade van enige omvang heeft geconstateerd, een aanvraag indienen.
  • Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt getoetst of je voldoende verjagende middelen hebt ingezet. In zijn algemeenheid geldt dat één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen) moeten zijn ingezet. Een taxateur controleert hierop. Voor een overzicht van verjagende middelen wordt verwezen naar de Faunaschade PreventieKits.